"Minimalna emerytura rolnicza po 25 latach składek nie może być niższa niż analogiczna emerytura w systemie ZUS" - oświadczył Mateusz Morawiecki podczas konferencji prasowej. Jak dodał, rozwiązanie to ma kosztować "ponad 2 mld zł".

Szef rządu dodał, że celem projektowanego rozwiązania jest "wyrównanie szans", oraz "zwiększenie skłonności do pozostania w gospodarstwach rolnych, tak aby wieś się nie wyludniała".

"Jesteśmy wdzięczni polskiej wsi i dlatego konsekwentnie usuwamy wszystkie wady systemowe, wszystkie nierówności, które wiążą się z traktowaniem wsi, w tym przypadku emerytur KRUS-owskich i porównując do emerytur ZUS-owskich" - powiedział.

Reklama

"Musimy zabezpieczyć sprawiedliwość społeczną i równość w traktowaniu wszystkich obywateli" - zaznaczył szef rządu.

Emerytury stażowe

Zgodnie z obietnicą daną Solidarności powołaliśmy specjalną komisję pod kierunkiem pana ministra Marka Kuchcińskiego i wszystkie tematy, łącznie z emeryturami stażowymi, są na agendzie prac tej komisji - mówił we wtorek podczas konferencji prasowej premier Mateusz Morawiecki.

Szef rządu podczas konferencji prasowej w Warszawie zapytany o projekty ustaw dotyczące emerytur stażowych odpowiedział, że kilka tygodni temu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów gościł delegację różnych sekcji z Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność".

Jak wskazywał, dyskutowane były poszczególne tematy, "które są najbardziej wrażliwe, palące i ważne dla NSZZ +Solidarność+, dla związków zawodowych".

"Ustaliliśmy wówczas, że wszystkich kilka tematów, które są najistotniejsze, zostaną przedyskutowane w ramach specjalnie powołanej komisji. Zgodnie z obietnicą daną związkom zawodowym, daną Solidarności, powołaliśmy taką komisję pod kierunkiem pana ministra Marka Kuchcińskiego i wszystkie tematy, łącznie z emeryturami stażowymi, są na agendzie prac tej komisji" – wyjaśnił Morawiecki.

Jednocześnie ocenił, że poprzez bardzo wysokie waloryzacje, oraz dodatkowe elementy systemu emerytalnego, czyli tzw. trzynastki i czternaste emerytury rząd niezwykle wzbogacił cały system emerytalny.

"Wskazujemy naszym partnerom społecznym ze związków zawodowych na te właśnie elementy, które ogromnie dużo kosztują budżet, a jednocześnie są wsparciem dla emerytów" – dodał.

W grudniu ub.r. w Sejmie przeprowadzono pierwsze czytanie przygotowanego przez Solidarność projektu obywatelskiego w sprawie emerytur stażowych, pod którym zebrano 235 tys. podpisów. Przewiduje on, że prawo do takiego świadczenia miałyby osoby, które osiągnęły wynoszący 35 lat dla kobiet i 40 dla mężczyzn okres składkowy i nieskładkowy. Emerytura stażowa przysługiwałaby, pod warunkiem że jej wysokość ustalona przy zastosowaniu tzw. formuły zdefiniowanej składki nie jest niższa od minimalnej emerytury. Projekt trafił do komisji polityki społecznej i rodziny.

W grudniu do Sejmu skierowany został też prezydencki projekt emerytur stażowych. Przewiduje on, że na wcześniejsze emerytury mogłyby przechodzić osoby, które mają odpowiednio wysoki staż pracy: 39 lat w przypadku kobiet i 44 lata w przypadku mężczyzn oraz zgromadzony kapitał emerytalny wystarczający na emeryturę w wysokości co najmniej najniższej emerytury. Projekt obejmuje regulacją osoby ubezpieczone w powszechnym systemie emerytalnym, a także tych objętych rolniczym systemem ubezpieczeń społecznych.

Aktualny wiek emerytalny, który obowiązuje od 1 października 2017 r., wynosi 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn.(PAP)

Autorki: Aleksandra Kiełczykowska, Ewa Wesołowska