Tak szacuje Sławomir Dudek, prezes Instytutu Finansów Publicznych, wieloletni szef departamentu polityki makroekonomicznej Ministerstwa Finansów. Z jego wyliczeń wynika, że Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 powiększył deficyt o 0,4 proc. PKB według metodologii krajowej i o 0,7 proc. zgodnie ze statystyką unijną.
– Jeśli porównamy wydatki z wpływami, to można oszacować, że deficyt funduszu zwiększy różnicę między wpływami a wydatkami całego sektora finansów publicznych liczoną według metodologii polskiej o około 12 mld zł, a według unijnej o ponad 21 mld zł – wylicza Dudek.

Treść całego tekstu można przeczytać w poniedziałkowym wydaniu Dziennika Gazety Prawnej albo w eDGP.

Reklama