W budżecie państwa po wrześniu br. odnotowano 34,69 mld zł deficytu, tj. 37,7 proc. planu na cały rok, podało Ministerstwo Finansów, prezentując szacunkowe dane. Miesiąc wcześniej deficyt wyniósł 16,61 mld zł.

Dochody budżetu państwa po wrześniu wyniosły 417,99 mld, tj. 69,5 proc. planu na cały rok 2023 zakładanego w ustawie budżetowej. Wydatki wyniosły 452,68 mld zł, tj. 65,3 proc. planu na br.

W sierpniu br. prezydent podpisał nowelizację ustawy budżetowej na rok 2023, która zakłada dochody budżetu państwa na poziomie 601 378 366 tys. zł, a wydatki na poziomie 693 378 366 tys. zł. Deficyt budżetu państwa - zgodnie z nowelizacją - nie może przekroczyć 92 mld zł.