Sondaż podzielono na dwie grupy wiekowe nastolatków – młodszych (12-15 lat) oraz starszych (16-18 lat). Wśród tych drugich najwięcej wskazań, jako źródło informacji na temat zarządzania pieniędzmi, otrzymały portale internetowe (49 proc.), TikTok (48 proc.) oraz YouTube (45 proc.).

Rodziców, jako źródło wiedzy o finansach wskazuje 38 proc. starszych nastolatków. Zgoła inne są wyniki dotyczące młodszych dzieci, z grupy wiekowej 12-15 lat. Tu najczęściej odpowiedzi wskazują właśnie na rodziców (50 proc.), a także dom (44 proc.) i szkołę (43 proc.). Portale internetowe są w tej kwestii ważne dla 31 proc. młodszych nastolatków, a YouTube i telewizja uzyskały po 30 proc. wskazań.

Większość dzieci chce w przyszłości dobrze zarabiać

Reklama

Wyniki badania pokazują, że sześciu na dziesięciu nastolatkó,w niezależnie od wieku, uważa, że czułoby się szczęśliwszymi, gdyby miało więcej pieniędzy, aby móc kupować więcej rzeczy.

„Niemal połowa młodszych dzieci w wieku 12-15 lat deklaruje, że lubi ludzi, którzy mają fajne rzeczy i ubrania, natomiast z wiekiem traci to na znaczeniu. Tylko dla 23 proc. nastolatków w wieku 16-18 lat jest to nadal istotne” – napisano w komentarzu do sondażu.

Badanie pokazuje również, że aspekt finansowy ma duże znaczenie dla nastolatków również w kontekście planowania ich przyszłej kariery zawodowej. Aż 66 proc. dzieci w wieku 12-15 lat chce mieć tylko taką pracę, która zapewni im „mnóstwo pieniędzy”. Dla starszych nastolatków ten czynnik ma już nieco mniejsze znaczenie, gdyż odpowiedź taką wskazało 59 proc. z nich.

Gospodarka rzadkim tematem rozmów w domach

Badanie przeprowadzone na zlecenie banku Santander pokazuje również, że aż 74 proc. nastolatków z grupy wiekowej 16-18 rzadko lub wcale nie rozmawia ze swoimi rodzicami o sytuacji ekonomicznej w Polsce. Dane pokazują, że 35 proc. z nich „raczej rzadko” porusza w domu te tematy, 25 proc. „bardzo rzadko”, a 14 proc. „wcale”.

Jednocześnie 22 proc. osób w wieku 16-18 lat wskazuje, że „raczej często” rozmawia z rodzicami o polskiej gospodarce, a 4 proc. z nich - „bardzo często”

Co bardzo ciekawe, częściej o kondycji polskiej gospodarki z rodzicami rozmawiają młodsi nastolatkowie. Według ich wskazań rzadko te tematy porusza „jedynie” 58 proc. z nich (z czego w ogóle 5 proc., „bardzo rzadko” – 17 proc., a „raczej rzadko” – 36 proc.). Jako „raczej częste” takie rozmowy deklaruje 37 proc. dzieci w wieku 12-15 lat, a 5 proc. jako „bardzo częste”.

ikona lupy />
Jak często rodzice rozmawiają z dziećmi o sytuacji gospodarczej? / Inne

Badanie przeprowadzone na zlecenie Santander Bank Polska na próbie 1500 osób, w tym 500 rodziców, 500 nastolatków w wieku 12-15 lat i 500 nastolatków w wieku 16-18 lat.