"Wykonanie wydatków budżetu państwa w okresie styczeń-sierpień 2023 r. wyniosło 390,4 mld zł, tj. 56,3% planu. W stosunku do tego samego okresu roku 2022 (317,6 mld zł) wydatki budżetu państwa były wyższe o 72,8 mld zł, tj. 22,9%" - czytamy w komunikacie.

Wyższe wykonanie wydatków odnotowano w części 73 - Zakład Ubezpieczeń Społecznych (więcej o ok. 22,9 mld zł), co związane było z przejęciem od jednostek samorządu terytorialnego od czerwca 2022 r. zadania związanego z wypłatą świadczenia 500+. Jednocześnie, głównie w wyniku tej zmiany, niższe wykonanie odnotowano w budżetach wojewodów (mniej o 17,5 mld zł). Natomiast w zakresie dotacji przekazanej do FUS na wypłatę świadczeń gwarantowanych przez państwo wykonanie wyniosło 30,6 mld zł i było wyższe od wykonania w tym samym okresie roku 2022 o 5,8 mld zł tj. ok 23,5%, wskazano dalej.

"Ponadto w ramach części 82 - Subwencje ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego wykonanie było wyższe o 12,9 mld zł, w związku ze wzrostem wydatków na część oświatową subwencji ogólnej. W części 79 - Obsługa długu Skarbu Państwa przekazano więcej o 17,7 mld zł, głównie w wyniku wzrostu kosztów obsługi długu krajowego. Wyższe wykonanie odnotowano również w ramach części 29 - Obrona narodowa o 17,9 mld zł, w związku ze zwiększonymi potrzebami w zakresie zakupu uzbrojenia" - czytamy w informacji.

Niższe wykonanie odnotowano w wydatkach z tytułu środków własnych Unii Europejskiej (mniej o ok. 2,5 mld zł), co było spowodowane rozliczeniem nadpłaty do budżetu UE z tytułu dostosowań VAT i DNB za lata poprzednie przez pomniejszenie raty składki za miesiąc marzec oraz rozliczeniem w styczniu br. korekty budżetu za 2022 r. przez pomniejszenie składki do UE za ten miesiąc. Po ośmiu miesiącach 2023 r. zanotowano również niższe niż planowano wpłaty z tytułu należności celnych, podał też resort.

Reklama

Ministerstwo Finansów podało dziś, prezentując szacunkowe dane, że w budżecie państwa po sierpniu br. odnotowano 16,61 mld zł deficytu, tj. 18,1% planu na cały rok.

Dochody budżetu państwa po sierpniu wyniosły 373,76 mld, tj. 62,2% planu na cały rok 2023 zakładanego w ustawie budżetowej. Wydatki wyniosły 390,37 mld zł, tj. 56,3% planu na br.