W poprzedniej edycji ankiety prognoza centralna wyniosła 3,4 proc. na 2020 r., 2,2 proc. na 2021 r. i 2,5 proc. na 2022 r.

"Eksperci AM NBP spodziewają się, że w latach 2021-2022 średnioroczna inflacja będzie niższa niż w 2020 r. i ukształtuje się w pobliżu celu inflacyjnego NBP (2,5 proc.). Scenariusze centralne na te lata są dość dobrze zarysowane i wynoszą, odpowiednio, 2,5 proc. i 2,6 proc.. Typowe scenariusze rozwoju sytuacji makroekonomicznej uwzględniane przez ekspertów sytuują inflację w przedziale 2-3 proc. w 2021 r. i 1,9-3,4 proc. w 2022 r. (są to 50-procentowe przedziały prawdopodobieństwa)" - czytamy w raporcie.

Prawdopodobieństwo inflacji znajdującej się w paśmie odchyleń od celu inflacyjnego NBP (1,5-3,5 proc.) wynosi 71 proc. dla 2021 r. oraz 62 proc. dla 2022 r. W obu tych latach prawdopodobieństwo inflacji powyżej celu inflacyjnego NBP jest nieco wyższe od prawdopodobieństwa inflacji poniżej celu, podał bank centralny.

Ankieta jest przeprowadzana cztery razy w roku: w ostatnich dwóch tygodniach marca, czerwca, września i grudnia.

W zimowej rundzie Ankiety Makroekonomicznej NBP, przeprowadzonej w dniach od 18 grudnia 2020 r. do 11 stycznia 2021 r., uczestniczyło 23 ekspertów, reprezentujących instytucje finansowe i naukowe, związek zawodowy oraz organizację przedsiębiorców. Zdecydowana większość prognoz została przekazana w dniach 7 i 8 stycznia 2021 r.

NBP: Prognoza centralna analityków dot. stopy referencyjnej w 2021 r. to 0,1 proc.

Prognoza centralna dotycząca stopy referencyjnej, w badaniu przeprowadzonym przez Narodowy Bank Polski (NBP) wśród 23 analityków w okresie 18 grudnia ub.r. - 11 stycznia br. wynosi: 0,10 proc. na 2021 r. oraz 0,18 proc. na 2022 r., wynika z raportu NBP.

W poprzedniej edycji ankiety prognoza centralna wyniosła 0,44 proc. na 2020 r. oraz 0,11 proc. na 2021 r. i 0,29 proc. w 2022 roku,

"Eksperci zgodnie oczekują stabilizacji stopy referencyjnej NBP w 2021 r. Prognoza centralna na ten rok wynosi 0,10 proc., przy 50-procentowym przedziale prawdopodobieństwa równym 0,04 proc.-0,22 proc.. Dla 2022 r. zakres ten wynosi od 0,06 proc. do 0,65 proc., zaś prognoza centralna to 0,18 proc.. W związku z asymetrią rozkładu prognozy, najbardziej prawdopodobne są wartości nieco niższe niż prognoza centralna, bliższe obecnemu poziomowi stopy referencyjnej NBP" - czytamy w raporcie.

Rada Polityki Pieniężnej (RPP) obniżyła stopy procentowe trzykrotnie w 2020 roku - łącznie o 1,4 pkt proc. w przypadku głównej stopy referencyjnej, która wynosi obecnie 0,1 proc..

Ankieta jest przeprowadzana cztery razy w roku: w ostatnich dwóch tygodniach marca, czerwca, września i grudnia.

W zimowej rundzie Ankiety Makroekonomicznej NBP, przeprowadzonej w dniach od 18 grudnia 2020 r. do 11 stycznia 2021 r., uczestniczyło 23 ekspertów, reprezentujących instytucje finansowe i naukowe, związek zawodowy oraz organizację przedsiębiorców. Zdecydowana większość prognoz została przekazana w dniach 7 i 8 stycznia 2021 r.