Pod koniec stycznia br. GUS w publikacji "Co warto wiedzieć o inflacji cz. II" zamieścił informację o pracach nad stworzeniem kalkulatora/symulatora inflacji indywidualnej. "GUS opracowuje i publikuje od początku lat 90-tych poprzedniego wieku wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych dla siedmiu grup gospodarstw domowych według kryterium głównego źródła utrzymania. Prowadzone są też prace nad przygotowaniem kalkulatora tzw. inflacji indywidualnej, który pozwalałby na jej obliczenie przy zastosowaniu danych o własnej strukturze wydatków" - przekazał wówczas Urząd.

Wydział współpracy z mediami GUS przekazał PAP, że obecnie kalkulator jest testowany wewnętrznie w zakresie poprawności obliczeń i rozbudowywany w zakresie proponowanych funkcjonalności. "Przewidujemy wersję testową aplikacji. Kalkulator ma zostać eksperymentalnie udostępniony pod koniec roku, tj. w IV kwartale" - poinformowano.

Jak podkreślono, zaletą opracowywanego narzędzia jest jego elastyczność, czyli umożliwienie zaimplementowania własnej struktury wydatków lub innych przekrojów, które oferuje badanie budżetów gospodarstw domowych, np. wg klas miejscowości (z zastrzeżeniem danych o precyzji prezentowanych wyników).

"Korzystając z kalkulatora oraz własnych notatek dotyczących struktury wydatków konsumpcyjnych, każdy będzie mógł oszacować stopę inflacji dotykającą własnego gospodarstwa domowego" - wyjaśniono.

Reklama

GUS zastrzegł, że obliczenia jakie będzie można przeprowadzić za pomocą kalkulatora indywidualnej inflacji, będą miały charakter wyłączenie informacyjny i nie będą stanowiły wskaźnika w rozumieniu przepisów powszechnie obowiązującego prawa. (PAP)

autor: Michał Boroń