Prezes BGK, w ramach Forum Wizja Rozwoju w Gdyni, wzięła w środę udział w panelu na temat finansowania ekspansji zagranicznej i eksportu w krajach Trójmorza. Podczas panelu wspomniała o udziale BGK w programie finansowania inwestycji infrastrukturalnych w tych krajach.

W rozmowie z PAP wyjaśniła, że chodziło by o stworzenie funduszu międzynarodowego, na który składałyby się państwa Trójmorza.

"Naturalnymi głównymi uczestnikami takiego funduszu byłyby banki rozwoju z tych państw" - mówiła, dodając, że jeśli w którymś z państw Trójmorza nie ma wystarczająco dużego banku rozwoju, wówczas uczestnikiem takiego funduszu mógłby być rząd danego państwa.

"To jest duże wyzwanie, bo potrzebne jest porozumienie na temat konstrukcji i sposobu zarządzania tak dużym funduszem, składającym się z 12 przedstawicieli" - zaznaczyła Daszyńska-Muzyczka.

Fundusz finansowałby inwestycje infrastrukturalne, łączące państwa Trójmorza, np. można by z niego sfinansować rozbudowę sieci kolejowej, która połączyłaby porty w Polsce, Chorwacji, Słowenii i Rumunii.

"To byłby łańcuch dostaw północ-południe, który stworzyłby możliwość zbudowania na nowo ciągów logistycznych" - wyjaśniała Daszyńska-Muzyczka.

Fundusz, dodała prezes BGK, mógłby poszukiwać także prywatnych inwestorów, również spoza krajów Trójmorza. "Chodzi o to, żeby skumulować kapitał, który będzie potrzebny na tak ogromne wyzwania infrastrukturalne" - powiedziała.

Dodała, że na razie trudno mówić o konkretnych kwotach, którymi miałby dysponować fundusz. "Myślimy jednak o inwestycjach, których łączna wartość wyniesie 100 mld euro" - zaznaczyła. Inwestycje te miałyby być realizowane w ciągu około 30 lat - przynajmniej na taki czas rozłożone byłoby finansowanie, bo inwestycje mogłyby powstać szybciej.

Nie jest wykluczone, dodała prezes BGK, że do podpisania porozumienia w sprawie utworzenia funduszu dojdzie podczas szczytu państw Trójmorza, zaplanowanego na 17 września br. w Bukareszcie.

"W tej chwili trwa identyfikacja projektów infrastrukturalnych, które mogłyby być objęte funduszem, w obszarach drogi, koleje, teleinformatyka" - zaznaczyła.

Do państw Trójmorza należą, poza Polską, Estonia, Łotwa, Litwa, Czechy, Słowacja, Węgry, Austria, Słowenia, Chorwacja, Rumunia, Bułgaria.

>>> Czytaj też: Realnie zarabiamy więcej niż nasi sąsiedzi