„Mieszkańcy Oświęcimia, podobnie jak mieszkańcy wielu polskich miast, zasługują na obwodnicę. Nowy odcinek DK44 pozwoli na wyprowadzenie ruchu tranzytowego z miasta, dzięki czemu zmniejszą się korki, hałas i poprawi poziom bezpieczeństwa ruchu drogowego” – powiedział obecny podczas podpisania umowy minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

W ramach zadania powstanie dwujezdniowa droga krajowa klasy GP o długości 9 km, która przebiegnie po nowym śladzie, od S1 do istniejącej DK44. Powstaną trzy mosty: na Wiśle, Sole i Młynówce oraz wiadukt kolejowy.

Rzecznik Ministerstwa Infrastruktury Szymon Huptyś podał w komunikacie, że zadaniem wykonawcy będzie też uzyskanie wymaganych prawem opinii, uzgodnień, zezwoleń i decyzji niezbędnych do zaprojektowania i zrealizowania inwestycji, opracowanie dokumentacji powykonawczej oraz uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie drogi. Na realizację kontraktu przewidziano 36 miesięcy. Do czasu budowy nie będą wliczane okresy zimowe: od 15 grudnia do 15 marca.

Przy budowie obwodnicy szczególnego podejścia od wykonawcy będzie wymagał fragment drogi, który znajdzie się w sąsiedztwie byłego niemieckiego obozu Auschwitz. To Miejsce Pamięci wpisane jest na listę światowego dziedzictwa UNESCO. W związku z tym został opracowany raport, w którym szczegółowo opisano genezę specjalnego traktowania tego obszaru, przeprowadzono analizy uwarunkowań lokalizacji i rozwiązań elementów drogi oraz sformułowano zalecenia, które należy ująć na kolejnych etapach przygotowania i realizacji inwestycji.

Raport będzie przedmiotem analizy ekspertów wskazanych przez UNESCO.

Reklama

Przetarg na projekt i budowę obwodnicy Oświęcimia został ogłoszony 30 grudnia ub.r. Wpłynęło na niego 10 ofert. W maju br. został rozstrzygnięty. Wybrana został oferta Budimeksu. Rzecznik krakowskiego oddziału GDDKiA Iwona Mikrut wskazywała wówczas, że firma ta zaproponowała najkorzystniejszą cenę, skrócenie terminu realizacji o 3 miesiące i przedłużenie okresu gwarancji o 5 lat.

Obwodnica Oświęcimia to część zadania obejmującego budowę drogi ekspresowej S1 na odcinku Mysłowice – Bielsko-Biała. Jest czwartą częścią podzielonej na cztery odcinki inwestycji drogowej od węzła w Kosztowach do Bielska-Białej. Pozostałe to: węzeł Kosztowy II (z węzłem) do węzła Oświęcim (bez węzła), od węzła Oświęcim (z węzłem) do Dankowic, a także od Dankowic do węzła Suchy Potok (z węzłem) w Bielsku-Białej.

W maju br. została podpisana umowa na budowę odcinka tej trasy od Oświęcimia do Dankowic.

Docelowo cała droga S1 będzie liczyła 135 km długości. Stanie się ekspresowym połączeniem od granicy państwa w Zwardoniu do lotniska w Pyrzowicach i autostrady A1. S1 znajduje się w VI korytarzu Transeuropejskiej Sieci Transportowej łączącej kraje basenu Morza Bałtyckiego z krajami Europy Południowej. Cała droga ma zostać oddana do użytku w 2024 r.