Jak mówiła podczas czwartkowej konferencji wicepremier Emilewicz, minione dwa lata funkcjonowania Polskiej Strefy Inwestycji (PSI) to 575 decyzji udzielonych dla 566 przedsiębiorstw na kwotę przekraczającą 25,2 mld zł.

"Ponad 70 proc. tych pozwoleń to są pozwolenia udzielone dla firm z polskim kapitałem" - podkreśliła minister Emilewicz. Dodała, że liczne inwestycje w ramach PSI dotyczą Polski Wschodniej i średnich miastach, które tracą funkcje społeczno-gospodarcze. Dodała, że w 2020 r. Polska Wschodnia "przyciągnęła do siebie w sumie 41 inwestycji na łączną kwotę 700 mln zł".

Szefowa resortu rozwoju przyznała, że 2020 r. będzie trudniejszy ze względu na pandemię. "Ale już w tym roku udzielonych zostało 139 decyzji inwestycyjnych o wartości ok. 4 mld zł, z równoczesną deklaracją stworzenia niemal 2,5 tys. nowych miejsc pracy - mówiła. Dodała, że łącznie w ramach wszystkich realizowanych inwestycji powstanie ponad 11,2 tys. nowych miejsc pracy.

Emilewicz zaznaczyła, że w Ministerstwie Rozwoju trwają prace nad nowelizacją ustawy o wspieraniu nowych inwestycji. "Chcemy doprecyzować kryteria jakościowe, co poprawi przejrzystość przepisów. Nadal będziemy też dążyć do lokowania inwestycji w obszarach słabiej rozwiniętych, głównie w średnich miastach, które tracą funkcje społeczno-gospodarcze oraz w Polsce Wschodniej" - wyjaśniła. Podkreśliła, że mimo pandemii spółki inwestujące w ramach PSI utrzymały zatrudnienie, "także korzystając z rozwiązań gospodarczej Tarczy Finansowej udostępnionej od kwietnia br.".

Obecna na konferencji wiceminister rozwoju Olga Semeniuk wyjaśniła, że "w wielu przypadkach inwestorzy jedynie przesunęli terminy realizacji". "Po danych z GUS czy CEIDG widzimy, że polska gospodarka powoli wraca do formy. Spodziewamy się, że znajdzie to odzwierciedlenie w inwestycjach w naszym kraju" - mówiła.

Wiceminister aktywów państwowych Artur Soboń tłumaczył, że PSI przyciąga zarówno mikroprzedsiębiorców, jak i międzynarodowe korporacje. "Ulgi podatkowe, wsparcie innowacyjnych, wysokojakościowych projektów czy budowanie stabilnych, dobrze płatnych miejsc pracy to główne zalety PSI" - powiedział. Zwrócił uwagę, że w 2019 r. spółki wydały ponad 350 decyzji o wsparciu nowych projektów inwestycyjnych o wartości ponad 15 mld zł, przyczyniając się do utworzenia przeszło 6,5 tys. nowych miejsc pracy w sektorze przemysłu i nowoczesnych usług dla biznesu.

Polska Strefa Inwestycji powstała na mocy ustawy z 10 maja 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji, tym samym stając się jednolitym obszarem inwestycji. Ustawa weszła w życie 30 czerwca 2018 r. Od 5 września 2018 r. zwolnienia podatkowe dostępne są na terenie całego kraju, a nie tylko – jak wcześniej – na terenie specjalnych stref ekonomicznych. Od 1 stycznia 2019 r. nowe inwestycje można lokować tylko w PSI. SSE pełnią jednak kluczową rolę w systemie PSI – zarządzają poszczególnymi jej częściami.

Według resortu rozwoju "tegorocznym liderem jest Katowicka SSE, która wydała 24 decyzje dot. inwestycji". Na kolejnych miejscach plasują się: Łódzka SSE (16 decyzji), Euro-Park Mielec (15 decyzji) i Pomorska SSE (13 decyzji). Każda strefa wydała w tym roku decyzje dot. nowych inwestycji.(PAP)

autor: Magdalena Jarco