– Bez inwestycji dynamika gospodarki będzie się osłabiać. To niedobry prognostyk na przyszłość, bo wyczerpujemy fundamenty trwałego wzrostu gospodarczego – mówił prof. Stanisław Mazur, rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Wtórował mu prof. dr hab. Jerzy Hausner, przewodniczący Rady Programowej Open Eyes Economy Summit Fundacja GAP. Jego zdaniem transformacja po 1989 r. jest zasługą przede wszystkim polskiej przedsiębiorczości, przy współudziale kapitału zagranicznego, samorządów i funduszy europejskich. Jak mówił, czas, by zacząć wykorzystywać zainwestowany kapitał do dalszego wzrostu gospodarczego. Tymczasem przedsiębiorcy natrafiają na coraz to nowe bariery, które do tego zniechęcają – dodawał.

Jakie to przeszkody? Eksperci biorący udział w zorganizowanym przez DGP kongresie wymieniali brak ładu instytucjonalnego, niestabilność prawa oraz utrudniony dostęp do funduszy zewnętrznych.

Treść całego artykułu można przeczytać w poniedziałkowym wydaniu Dziennika Gazety Prawnej oraz w eDGP.

Reklama