"W porównaniu do projekcji czerwcowej prognoza dla realnego PKB została zrewidowana w górę na rok 2020, zasadniczo bez zmian na lata 2021 i 2022" - powiedziała Lagarde podczas wideokonferencji.

Dodała, że bank centralny przygotował także dwa dodatkowe scenariusze odnośnie ścieżki PKB.

EBC oczekuje obecnie rocznej inflacji HICP w strefie euro - w scenariuszu bazowym - poziomie 0,3% w 2020 r. (wobec 0,3% oczekiwanych w czerwcu), 1% w 2021 r. (wobec odpowiednio 0,8%) i 1,3% w 2022 r. (wobec odpowiednio 1,3%), podała Lagarde.

Reklama