Georgiewa dodała, że prawie wszystkim biedniejszym krajom grozi okres spowolnionego rozwoju gospodarczego, a szanse na ożywienie są "niepewne i nierówne".

Od wielu miesięcy Georgiewa zwraca uwagę na forach ekonomicznych, że obecny kryzys będzie pogłębiał nierówności między państwami ubogimi i tymi o wysokich dochodach. MFW wielokrotnie już apelował w zawiązku z tym o długofalowe zamrożenie spłat kredytów krajów biednych.

"Jest to okres, kiedy należy kłaść większy nacisk na rozwój handlu, który będzie kołem zamachowym wzrostu" po zapaści związanej z epidemię - podkreśliła szefowa MSW podczas konferencji online zorganizowanej przez WTO. "Odbicie w handlu, jeśli będzie dobrze wykorzystane, może napędzić wzrost i podnieść standard życia w krajach rozwijających się" - oznajmiła.

Podczas tej samej konferencji szef Banku Światowego David Malpass poinformował, że jego instytucja już pod koniec kwietnia będzie miała programy pomocowe związane z koniecznością szczepienia populacji na Covid-19 dla 30 krajów; wsparcie finansowe dla tych działań sięga 2 mld dolarów.

Malpass zgodził się z opinią Georgiewej i podkreślił, że ożywienie w międzynarodowej wymianie handlowej ma fundamentalne znaczenie dla odbudowy gospodarki po kryzysie.

"Nadszedł czas na obniżenie taryf celnych i restrykcji regulacyjnych, a my pracujemy teraz bezpośrednio z poszczególnymi państwami, aby wesprzeć te działania" - dodał.

Dzielenie się szczepionkami

Malpass ocenił, że byłoby "bardzo pomocne", gdyby zaawansowane gospodarki zrezygnowały z nadwyżek zamówionych szczepionek oraz opcji na ich zakup, aby przyspieszyć akcję szczepień w krajach rozwijających się.

Dyrektor generalna WTO Ngozi Okonjo-Iweala skrytykowała strategię szczepionkową Unii Europejskiej, która ogranicza koncernom farmaceutycznym związanym umowami ze Wspólnotą możliwość eksportu szczepionek.

Okonjo-Iweala podkreśliła, że takie ograniczenia eksportu szczepionek muszą być tymczasowe i dodała, że będzie o tym rozmawiać z państwami i przywódcami unijnymi.

Pod koniec 2020 roku szefowa MFW Georgiewa ostrzegła, że ożywienie gospodarcze będzie zagrożone, ponieważ następujące po sobie fale pandemii wymuszają kolejne lockdowny, a opóźnienia w kampaniach szczepień mogą ponownie grozić kryzysem.

Georgiewa podkreślała ostatnio wielokrotnie, że w odbudowie gospodarek po kryzysie przeszkadzają "wprowadzone w ostatnich latach" bariery i utrudnienia handlowe, które należy zlikwidować, tak jak ogłoszone po wybuchu epidemii ograniczenia w międzynarodowym handlu sprzętem i wyposażeniem medycznym. (PAP)