"Dane dla Polski odnośnie polityki fiskalnej zaprezentowane w opracowaniu MFW +Fiscal Monitor+ pokazują zejście deficytu poniżej granicy 3 proc. PKB od przyszłego roku oraz stabilizację długu w relacji do PKB na poziomie 55 proc. PKB w najbliższych latach. Podobne ścieżki fiskalne MFW prognozuje dla innych krajów europejskich" - zwraca uwagę minister finansów, funduszy i polityki regionalnej.

"MF pokaże swoje projekcje pod koniec kwietnia w Aktualizacji Programu Konwergencji" - zapowiedział minister.

Międzynarodowy Fundusz Walutowy poinformował w środę w raporcie "Fiscal Monitor", że prognozuje deficyt sektora general government Polski w 2021 r. na 4,7 proc. PKB, a w 2022 roku 2,6-proc. deficyt oraz dług brutto w wysokości 57,4 proc. PKB w 2021 r. i 56,1 proc. w 2022 r. W kolejnych latach poziom długu ma wynieść 55,3-55,4 proc. PKB. Raport nie zawiera uzasadnienia dla prognoz.