Z danych GUS wynika także, że inwestycje w I kwartale wzrosły o 1,3 proc. rdr, konsumpcja prywatna wzrosła o 0,2 proc., zaś popyt krajowy wzrósł o 1,0 proc. rdr.

Poniżej składowe PKB za I kw. 2021 r. i IV kw. 2020 r.:

I kw. 2021 r.
Spożycie ogółem 0,6
spożycie gosp. domowych 0,2
spożycie publiczne 2,5
Akumulacja brutto 3,4
nakłady brutto na środki trwałe 1,3
Eksport 5,7
Import 10,0
Popyt krajowy 1,0
Produkt Krajowy Brutto -0,9
Wartość dodana brutto -1,3
przemysł 7,3
budownictwo -15,1