W porównaniu z tym samym kwartałem poprzedniego roku PKB wyrównany sezonowo wzrósł o 14,3 proc. w strefie euro i o 13,8 proc. w UE w drugim kwartale 2021 r., po spadku o 1,2 proc. w UE i strefie euro w poprzednim kwartale.

Wzrost PKB w poszczególnych państwach

Reklama

W drugim kwartale tego roku najszybciej rozwijała się gospodarka Irlandii, która odnotowała wzrost PKB o 6,3 proc. w porównaniu z poprzednim kwartałem. Kolejne były Portugalia ze wzrostem na poziomie 4,9 proc., Łotwa (+4,4 proc.) i Estonia (+4,3 proc.). Spadki zaobserwowano na Malcie (-0,5 proc.) i Chorwacji (-0,2 proc.).

W tym zestawieniu Polska z wynikiem +2,1 proc. nie zdołała wybić się ponad średnią UE i była na poziomie Eurolandu.

Także w przypadku porównania rocznego wzrost polskiego PKB nie przewyższył średniej UE i strefy euro. Od drugiego kwartału 2020 r. Polska gospodarka rozwijała się w tempie 11 proc.

W tym zestawieniu najlepsze wyniki odnotowała Irlandia, której PKB zwiększył się o 21,1 proc.

W drugim kwartale 2021 r. konsumpcja gospodarstw domowych zwiększyła się o 3,7 proc. w strefie euro i o 3,5 proc. w UE. Spożycie publiczne w sektorze instytucji rządowych wzrosło o 1,2 proc. w obu strefach. Nakłady brutto na środki trwałe zwiększyły się o 1,1 proc. w strefie euro i o 1 proc. w UE. Eksport z kolei wzrósł o 2,2 proc. w strefie euro i o 1,8 proc. w UE, a import - o 2,3 proc. w strefie euro i o 2,2 proc. w UE (po +0,4 proc.. i +0,6 proc.).