Analitycy Bloomberga prognozują, że sytuacja w najważniejszych gospodarkach na świecie będzie się dynamicznie zmieniała. Najbardziej widoczne będzie to w przypadku China, które w pierwszej dekadzie obecnego stulecia rosły o ponad 10 proc. rocznie, a po 2030 roku będą już tylko poniżej 4 proc. Państwo Środka utraci również przed 2030 rokiem pozycję lidera wzrostu na rzecz gospodarek krajów rozwijających się, dla których trwająca dekada ma być okresem stabilnego i silnego zwiększania się PKB.

Gospodarka światowa ma rosnąć w ciągu najbliższych dekad (perspektywa do 2050 roku) w stabilnym tempie nieco powyżej 3 proc., natomiast w przypadku krajów rozwiniętych będziemy mieli prawdopodobnie do czynienia ze ślamazarnym i malejącym w czasie wzrostem produktu krajowego na poziomie znacznie poniżej 2 proc. Gospodarka tego bloku będzie rosła średnio w najbliższej dekadzie w tempie 1,6 proc.