Poniżej dane szacunkowe o PKB za 2021 r. i 2020 r. Głównym czynnikiem wpływającym na dynamikę PKB w Polsce w 2021 r. był popyt krajowy; jego skala wpływu na wzrost PKB wyniosła 7,6 pkt proc., więcej niż w latach poprzedzających pandemię - poinformował w poniedziałek prezes GUS Dominik Rozkrut prezentując wstępny szacunek PKB w 2021.

"Jego skala wpływu na wzrost PKB wyniosła 7,6 pkt proc., więcej niż w latach poprzedzających pandemię. Oddziaływania spożycia ogółem na PKB wyniosło 3,6 pkt proc., przy czym wpływ spożycia gospodarstw domowych wyniósł 3,4 pkt proc. i również był większy niż w latach sprzed pandemii. Pozytywne było także odziaływanie popytu inwestycyjnego, które wyniosło 1,3 pkt proc." - podał Rozkrut.

Jak poinformował, stopa inwestycji w 2021 r. kształtowała się na poziomie 16,6 proc. i była najniższa od lat 90 tych, podobnie jak w 2020. Wartość dodana brutto była wyższa o 5,3 proc. niż rok wcześniej, wysoki wzrost notowano w przemyśle, niewielki w budownictwie – powiedział prezes GUS.

Konsumpcja prywatna w 2021 r. wzrosła o 6,2 proc. - szacunek GUS. Konsensus: +6,0 proc. W 2020 r.: -3,0 proc.

2021 2020
PKB 5,7 -2,5
spożycie ogółem 4,8 -1,1
spożycie indywidualne 6,2 -3,0
nakłady na środki trwałe 8,0 -9,0
popyt krajowy 8,2 -3,4
wartość dodana brutto 5,3 -2,6
-- przemysł 14,1 -5,3
-- budownictwo 1,2 -4,6