MFW spodziewa się deficytu "general government" w latach 2026-2027 na poziomach odpowiednio: 4% PKB i 3,9% PKB.

Z kolei zadłużenie sektora oczekiwane jest na poziomie 45,1% PKB w 2023 r., 46,2% PKB w 2024 r. i 47,3% w 2025 r. W kolejnych dwóch latach dług wzrośnie odpowiednio do 48,6% PKB i 49,9% PKB.

W kwietniu br. Główny Urząd Statystyczny (GUS) podał, że deficyt sektora rządowego i samorządowego (tzw. general government) wyniósł na koniec 2021 roku 1,9% PKB (wobec 6,9% deficytu - po rewizji - rok wcześniej). Zadłużenie tego sektora sięgnęło 53,8% PKB na koniec 2021 r. (bez zmian wobec danych z początku kwietnia) wobec 57,1% PKB rok wcześniej (dane zrewidowane wobec publikacji z października 2021 r.).

Reklama

(ISBnews)