Dane o PKB

"PKB niewyrównany sezonowo (w cenach stałych średniorocznych roku poprzedniego) wzrósł realnie o 3,5 proc. w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego" - czytamy w komunikacie.

Konsensus rynkowy na III kw. wynosił 3,3 proc. wzrostu w ujęciu niewyrównanym sezonowo.

Reklama

"W III kwartale 2022 r. PKB wyrównany sezonowo (w cenach stałych przy roku odniesienia 2015) wzrósł realnie o 0,9 proc. w porównaniu z poprzednim kwartałem i był wyższy niż przed rokiem o 4,4 proc." - czytamy dalej.

ikona lupy />
PKB w III kwartale 2022 - dane GUS / GUS

Dane mają charakter wstępny i mogą być przedmiotem rewizji, zgodnie z polityką rewizji stosowaną w kwartalnych rachunkach narodowych, w momencie opracowania pierwszego regularnego szacunku PKB za III kwartał 2022 r., który zostanie opublikowany 30 listopada 2022 r., podano także.

ikona lupy />
PKB w III kwartale 2022 - dane GUS / GUS

KOMENTARZE

PIE: W IV kw. wzrost PKB spowolni do 1,0-1,5 proc.

W I kwartale polska gospodarka może skurczyć się w porównaniu do 2022 r. - wskazuje Polski Instytut Ekonomiczny komentując dane GUS. Ekonomiści PIE spodziewają się, że w IV kwartale br. wzrost spowolni do 1,0-1,5 proc., a w całym 2023 r. wyniesie ok. 1,5 proc.

Ekonomiści PIE zwrócili uwagę, że wzrost PKB ponownie spowolnił w III kwartale. "Oczekujemy słabszych wyników zarówno w nadchodzących miesiącach, jak i pierwszej połowie roku. Dołek spowolnienia przypadnie na I kwartał – polska gospodarka może skurczyć się w porównaniu do 2022 r." - poinformowali ekonomiści Instytutu we wtorkowym komentarzu.

Spodziewają się oni umiarkowanego wzrostu wydatków gospodarstw domowych. "Szybciej rosną wydatki publiczne oraz prawdopodobnie inwestycje. To efekt nakładów firm przemysłowych, które pomagają redukować zużycie energii" - zaznaczyli. Ekonomiści dodali, że na wynikach negatywnie ciążyć będzie saldo handlu zagranicznego.

Zdaniem PIE perspektywy dalej są negatywne. "Spodziewamy się, że w IV kwartale wzrost spowolni do około 1,0-1,5 proc. Aktywność przedsiębiorstw przemysłowych będzie słabsza z uwagi na niższy popyt zagraniczny oraz problemy sektorów energochłonnych" - poinformowali. Ich zdaniem zdecydowanie spowalnia również aktywność na rynku budowlanym – to konsekwencja podwyżek stóp procentowych przez RPP.

PIE prognozuje, że w całym 2023 r. wzrost gospodarczy oscylować będzie w okolicach 1,5 proc. Ekonomiści spodziewają się jednak, że druga połowa roku powinna przynieść ożywienie wydatków konsumpcyjnych oraz "wciąż przyzwoite nakłady inwestycyjne". Głównym ryzykiem - ich zdaniem - jest stan koniunktury w Europie Zachodniej – dotychczasowe prognozy wskazują na odbicie w wakacje.

Zdaniem Instytutu Polska odczuje przedłużające się spowolnienie w państwach UE.

Wstępny szacunek PKB w III kwartale br. GUS poda 30 listopada. (PAP)

PKO BP: Gospodarka weszła w fazę hamowania

Gospodarka weszła w fazę hamowania, a odwrócenie cyklu zapasów pogłębia obniżenie dynamiki PKB - wskazali analitycy banku PKO BP w komentarzu do wtorkowych danych GUS. Dodali, że wkład zapasów do wzrostu PKB obniżył się kolejny kwartał z rzędu.

Analitycy banku PKO BP zwrócili uwagę, że w ujęciu odsezonowanym PKB wzrósł o 0,9 proc. kwartał do kwartału po spadku o 2,3 proc. kw do kw. w II kwartale 2022 r. "Po okresie rekordowych przyrostów zapasów przyszedł czas na odwrócenie tego cyklu" - wskazali. Dodali, że "tempo wzrostu PKB obserwowane na przełomie roku było częściowo pożyczone +z przyszłości+ i teraz przyszła pora na +zwrot+ tej pożyczki w postaci ujemnej kontrybucji zapasów do PKB i niższego tempa wzrostu gospodarczego".

Według banku spowolnienie wzrostu PKB widać było już wcześniej, w miesięcznych danych z przemysłu, budownictwa i z handlu. "Najlepszy wynik spośród głównych gałęzi gospodarki odnotował przemysł, tu produkcja zwolniła nieznacznie, do 9,3 proc. rdr w III kw. 22 r. z 11,3 proc. rdr w II kw." - wskazali analitycy. Produkcja budowlana wyhamowała z 9,3 proc. rdr do 3,5 proc. rdr, a sprzedaż detaliczna wzrosła o 3,4 proc. rdr wobec 9,0 proc. rdr w II kw. 2022 r. - dodali. To oznacza, jak wyjaśnili, że aktywność w sektorach odpowiadających za ok. połowę PKB rosła w III kw. 22 o ok. 4,0-4,5 proc. rdr wobec 7,0 proc. rdr w II kw. br. "Za resztę spadku tempa wzrostu PKB w III kw. 2022 r. odpowiada (...) sektor usługowy, który szacunkowo obniżył tempo wzrostu z ok. 5,5 proc. rdr w II kw. br. do ok. 2,5-3,0 proc. rdr w III kw. 2022 r." - zaznaczano.

Według szacunków analityków banku "mocno spowolniła konsumpcja prywatna". Eksperci ocenili, że inwestycje w III kw. br. rosły umiarkowanie (4,2 proc. rdr wobec wzrostu o 6,6 proc. rdr w II kw. 2022 r.). Zwrócili uwagę, że "cykl zapasów najprawdopodobniej odwrócił się", a firmy zapewne zaczęły dostosowywanie stanów magazynowych do kurczącego się popytu.

"Wkład zapasów do wzrostu PKB obniżył się kolejny kwartał z rzędu z rekordowego poziomu 6,7 pp w I kw. 2022 r." - szacują analitycy. Dodali, że utrzymujące się dobre wyniki eksporterów sprawiły, że wkład eksportu netto do wzrostu PKB poprawił się względem -0,7pp w II kw. 2022 r. Przypomniano, że szczegółowe dane o PKB zostaną opublikowane 30 listopada.

W ocenie ekspertów "gospodarka weszła w fazę hamowania, a odwrócenie cyklu zapasów pogłębia obniżenie dynamiki PKB". (PAP)

autorka: Magdalena Jarco

Minister Buda: Wzrost PKB w IV kw. może przekroczyć 4 proc.

Jeśli czwarty kwartał nie przyniesie wstrząsu w gospodarce, możemy spodziewać się, że osiągniemy wzrost PKB powyżej 4 proc. - wskazał PAP minister rozwoju i technologii Waldemar Buda, komentując wtorkowe dane GUS.

W ocenie szefa MRiT "wzrost PKB w trzecim kwartale o 3,5 proc. to bardzo dobra informacja". Minister zaznaczył, że spowolnienie wzrostu w III kwartale "było spodziewane, ale jest mniejsze niż oczekiwania".

"Jeśli czwarty kwartał nie przyniesie żadnego wstrząsu w gospodarce, możemy spodziewać się, że osiągniemy wzrost PKB powyżej 4 proc." - ocenił Waldemar Buda. (PAP)

autorka: Magdalena Jarco