Eurostat opublikował najnowsze dane o PKB w Unii Europejskiej. Polska gospodarka zanotowała najsłabsze kwartalne wyniki w całej wspólnocie.

Według szacunków opublikowanych przez Eurostat, urząd statystyczny Unii Europejskiej, w czwartym kwartale 2022 r. PKB wyrównany sezonowo pozostał stabilny w strefie euro i spadł o 0,1 proc. w UE w porównaniu z poprzednim kwartałem. W porównaniu z tym samym kwartałem poprzedniego roku PKB wyrównany sezonowo wzrósł o 1,8 proc. w strefie euro i o 1,7 proc. w UE.

Polska z największym spadkiem PKB

W relacji kwartalnej najwyższy wzrost PKB odnotowała Grecja (+1,4 proc.). Kolejne kraje z największym wzrostem produkcji w porównaniu do poprzedniego kwartału to: Malta (+1,2 proc.) i Cypr (+1,1 proc.). Na drugim krańcu zestawienia, z największym kwartalnym spadkiem produktu krajowego brutto, znalazła się Polska. W czwartym kwartale 2022 r. PKB był niższy niż w trzecim kwartale o 2,4 proc.

Nieco wolniej kurczyły się gospodarki Estonii (-1,6 proc.), Finlandii (-0,6 proc.), Szwecji i Litwy (po -0,5 proc.) oraz czterech inny państw.

Reklama

Irlandia unijnym liderem

W relacji rocznej najszybciej rozwijała się gospodarka Irlandii. W ostatnim kwartale ubiegłego roku PKB Zielonej Wyspy wzrosło o 13,1 proc. w porównaniu z czwartym kwartałem 2021 roku.

Na drugim miejscu znalazła się Grecja z rocznym wzrostem na poziome 5,2 proc.. Kolejne były: Rumunia (+4,9 proc.), Malta (4,7 proc.), Cypr (4,5 proc.) i Chorwacja (4,2 proc.).

W porównaniu z kwartałem sprzed roku trzy kraje odnotowały spadek PKB. Najbardziej skurczyła się gospodarka Estonii o 4,4 proc. PKB Szwecji spadło o 0,1 proc., a Litwy o 0,4 proc.

W tym zestawieniu Polska ze wzrostem PKB na poziomie 0,4 proc. plasuje się na szóstym miejscu od końca.

Składniki PKB i wkład we wzrost

W czwartym kwartale 2022 r. wydatki gospodarstw domowych na konsumpcję spadły o 0,9 proc. w strefie euro i 0,8 proc. w UE.

Wydatki rządowe na spożycie ostateczne wzrosły o 0,7 proc. zarówno w strefie euro, jak i w UE. Nakłady brutto na środki trwałe spadły o 3,6 proc. w strefie euro i o 2,8 proc. w UE. Eksport wzrósł o 0,1 proc. w strefie euro i pozostał stabilny w UE. Import spadł o 1,9 proc. zarówno w strefie euro, jak i w UE .