"Według naszych najnowszych prognoz, globalny wzrost spowolni z 3,5% w 2022 r. do 3% w tym roku i 2,9% w przyszłym roku, co oznacza spadek o 0,1 punktu procentowego w 2024 r. w porównaniu z naszymi prognozami z lipca. To pozostaje znacznie poniżej historycznej średniej" - czytamy w raporcie "World Economic Outlook, October 2023 Update".

"Pojawiają się jednak istotne rozbieżności. Spowolnienie jest bardziej wyraźne w gospodarkach zaawansowanych niż na rynkach wschodzących i rozwijających się. Wśród gospodarek rozwiniętych, Stany Zjednoczone zaskoczyły na plus, z odporną konsumpcją i inwestycjami, podczas gdy aktywność w strefie euro została zrewidowana w dół. Wiele gospodarek wschodzących okazało się dość odpornych i i zaskoczyło na plus, z godnym uwagi wyjątkiem Chin, które borykają się z rosnącymi przeciwnościami wynikającymi z kryzysu na rynku nieruchomości i słabnącego zaufania" - podkreślono.

Jak podał MFW, kraje są w różnych punktach swoich cyklów zacieśniania monetarnego: zaawansowane gospodarki (z wyjątkiem Japonii) są blisko szczytu, podczas gdy niektóre gospodarki rynków wschodzących, takie jak Brazylia i Chile, już rozpoczęły luzowanie.

Reklama

"Po trzecie, inflacja i aktywność są kształtowane przez występowanie zeszłorocznego szoku cen towarów. Gospodarki silnie uzależnione od importu rosyjskich surowców energetycznych doświadczyły gwałtowniejszego wzrostu cen energii i ostrzejszego spowolnienia. Niektóre z naszych ostatnich prac pokazują, że przeniesienie wyższych cen energii odegrało dużą rolę w podbijaniu inflacji bazowej w strefie euro, w przeciwieństwie do Stanów Zjednoczonych, gdzie presja inflacyjna odzwierciedla raczej napięty rynek pracy"- czytamy dalej.

Fundusz prognozuje, że PKB USA wzrośnie o 2,1% w tym roku i o 1,5% w roku przyszłym (co oznacza zmianę prognoz wobec lipca o odpowiednio o +1,8 pkt proc. w br. i +1 pkt proc. w 2024 r.).

Prognoza MFW dla strefy euro zakłada, że PKB wzrośnie o 0,7% w 2023 r. i o 1,2% w 2024 r. (odpowiednio: -0,2 pkt proc. i -0,3 pkt proc. wobec oczekiwań z lipca).

W przypadku Niemiec prognozowany wzrost PKB na ten rok wynosi -0,5% i +0,9% w 2024 r. (-0,2 pkt proc. i -0,4 wobec prognoz z lipca).

MFW prognozuje też, że PKB Chin zwiększy się w tym roku o 5% i o 4,2% w roku przyszłym (-0,2 pkt proc. i -0,3 wobec prognoz z lipca).

Jak podał MFW, globalna inflacja nadal spowalnia - z 9,2% w 2022 r. do 5,9% r/r w br. i 4,8% w 2024 r., a "inflacja bazowa, z wyłączeniem cen żywności i energii, również będzie spadać, choć bardziej stopniowo niż inflacja zasadnicza, do 4,5% w 2024 r."

Instytucja podaje, że bilans ryzyk dla prognoz pozostaje przechylony w dół.

"Podczas gdy niektóre z ekstremalnych zagrożeń, takich jak poważna niestabilność zmniejszyły się od kwietnia, bilans pozostaje przechylony w dół. Po pierwsze, kryzys na rynku nieruchomości może pogłębić się w Chinach, co stanowi istotne ryzyko dla globalnej gospodarki" - napisano także.

Wśród ryzyk wymieniono następnie ceny surowców, które mogą stać się bardziej zmienne pod wpływem nowych napięć geopolitycznych i zakłóceń związanych ze zmianami klimatu.

Ponadto podczas gdy inflacja bazowa i zasadnicza spadły, pozostają niewygodnie wysokie. Krótkoterminowe oczekiwania inflacyjne wzrosły znacznie powyżej celu, choć teraz wydają się , że zmieniają kierunek, podano także.

"Po czwarte, bufory fiskalne uległy erozji w wielu krajach, z podwyższonymi poziomami zadłużenia, rosnącymi kosztami finansowania, spowolnienie wzrostu i rosnące niedopasowanie między rosnącymi wymaganiami wobec państwa a dostępnymi źródłami fiskalnymi. To sprawia, że pozostawia wiele krajów bardziej podatnych na kryzysy i wymaga ponownego skupienia się na zarządzaniu ryzykiem fiskalnym" - czytamy dalej.

"Wreszcie, pomimo zaostrzenia polityki pieniężnej, warunki finansowe uległy złagodzeniu w wielu krajach. Niebezpieczeństwo polega na gwałtownym przeszacowaniu ryzyka, zwłaszcza dla rynków wschodzących, co spowodowałoby dalszą aprecjację dolara amerykańskiego, wywołałoby odpływ kapitału i zwiększyłoby koszty pożyczek i trudności związane z zadłużeniem" - podsumowano.