Z danych GUS wynika, że inwestycje w IV kw. wzrosły o 8,7 proc. rdr, konsumpcja prywatna spadła o 0,1 proc., zaś popyt krajowy spadł o 2,3 proc. rdr.

Z konsensusu przeprowadzonego przez PAP Biznes wynika, że rynek oczekiwał wzrostu inwestycji o 7,6 proc. rdr, wzrostu konsumpcji prywatnej o 0,1 proc. rdr i spadku popytu krajowego o 3,3 proc. rdr.

W ujęciu kdk PKB nie zmienił się zgodnie z szacunkiem flash.

Poniżej składowe PKB za IV i III kw. 2023 r.:

2023
III kw. IV kw.
Spożycie ogółem -1,3 1,5
Spożycie
- w sektorze gospodarstw domowych 0,8* -0,1
- publiczne 3,3* 5,7
Akumulacja brutto -28,1* -11,7
w tym:
Nakłady brutto na środki trwałe 7,2* 8,7
Eksport -11,0* 2,7
Import -20,3* -2,8
Popyt krajowy -5,2 -2,3
Produkt krajowy brutto 0,5 1,0
w tym:
Wartość dodana brutto 0,8 1,4

*dane po rewizji

(PAP Biznes)