Jak podkreślił Nemeth po posiedzeniu komisji, współpraca w ramach Trójmorza nie jest sprzeczna ze współpracą w ramach Grupy Wyszehradzkiej (V4), lecz dobrze ją uzupełnia.

Zaznaczył, że celem tej inicjatywy jest wspieranie dobrobytu gospodarczego Europy Środkowej poprzez rozwój infrastruktury gospodarczej, transportowej i cyfrowej.

Wskazał, że Węgry należą do funduszu inwestycyjnego Trójmorza, a poprzednia administracja amerykańska zatwierdziła dla niego 300 mln dol. Ocenił jako istotne, aby sumę tę potwierdziła także obecna administracja.

Nemeth powiedział, że komisja obradowała też na temat brexitu. Jak zaznaczył, w sytuacji, gdy Wielka Brytania przestawia swe kontakty unijne na tory bilateralne, należy się postarać, by kraj ten zwrócił uwagę na Europę Środkową i Grupę Wyszehradzką. Jak dodał, z tego powodu kierownictwo komisji spraw zagranicznych krajów V4 i Wielkiej Brytanii planuje spotkanie podczas węgierskiej prezydencji w Grupie, która zaczyna się 1 lipca bieżącego roku.