Jak napisano we wtorkowej informacji, od wtorku, 8 czerwca Janusz Cieszyński zastąpił na obu stanowiskach ministra Marka Zagórskiego, który złożył rezygnację.

Pełnomocnik odgrywa kluczową rolę w krajowym systemie cyberbezpieczeństwa.

Reklama

Do jego zadań, tj. realizowania polityki rządu w zakresie zapewnienia cyberbezpieczeństwa, należy m.in. koordynacja działań zespołów reagowania na cyberataki, czyli tzw. CSIRT (Computer Security Incident Response Team). Zespoły te działają w trzech obszarach. Zespół przy MON odpowiada za ataki na obszar wojskowy, przy ABW - za ataki na administrację rządową, a przy Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej(NASK) - za ataki na infrastrukturę cywilną, np. banki.

Wykorzystując dane z zespołów i przy współpracy z nimi, pełnomocnik ma za zadanie oceniać funkcjonowanie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa i sprawować nadzór nad procesem zarządzania ryzykiem, upowszechniać nowe rozwiązania, inicjować krajowe ćwiczenia w zakresie cyberbezpieczeństwa oraz wydawać rekomendacji dotyczących stosowania urządzeń informatycznych lub oprogramowania na wniosek krajowych zespołów reagowania na incydenty bezpieczeństwa CSIRT.

Pełnomocnik odpowiada też za współpracę z innymi państwami, organizacjami oraz instytucjami międzynarodowymi, podejmowanie działań mających na celu wspieranie badań naukowych i rozwój technologii z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz podejmowanie działań mających na celu podnoszenie świadomości społeczeństwa w zakresie zagrożeń cyberbezpieczeństwa i bezpiecznego korzystania z Internetu.

Funkcjonowanie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa, w tym m.in. rolę Pełnomocnika, reguluje ustawa, która weszła w życie w 2018 r. Obecnie trwają prace nad jej nowelizacją.

Cieszyński objął również od wtorku funkcję sekretarza stanu ds. cyfryzacji w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Do jego zadań należy koordynowanie realizacji zadań w zakresie działu administracji rządowej - informatyzacja.

Jak wskazano w komunikacie, Cieszyński jako główne cele na tym stanowisku stawia dalszy rozwój e-usług, kształcenie kadr dla cyfrowej gospodarki, a także kontynuację działań w zakresie dostępu do szybkiego internetu.

Według KPRM, Janusz Cieszyński to menedżer z dużym doświadczeniem w zakresie cyfryzacji.

W komunikacie wskazano, że w latach 2018-2020 był wiceministrem zdrowia odpowiedzialnym za informatyzację sektora zdrowia, w tym m.in. za nadzór nad Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia. W tym czasie wdrożono takie projekty jak m.in. Internetowe Konto Pacjenta, e-recepta czy e-skierowanie.

Od kwietnia tego roku pełnił także funkcję wiceprzewodniczącego Rady ds. Cyfryzacji, której członkowie wspierają wiedzą i doświadczeniem m.in. Komitet Rady Ministrów ds. Cyfryzacji. Rada opiniuje dokumenty strategiczne i inne związane z cyfryzacją, łącznością i rozwojem społeczeństwa informacyjnego.

Od listopada 2020 roku do 7 czerwca 2021 r. był I zastępca prezydenta miasta Chełm, gdzie odpowiadał m.in. za pozyskanie środków na inwestycje oraz nadzorował przygotowanie planu transformacji miejskiej ciepłowni w związku z koniecznością realizacji celów klimatycznych UE.

Janusz Cieszyński pracował jako doradca premiera Mateusza Morawieckiego w Ministerstwie Rozwoju i Ministerstwie Finansów, a w latach 2016-17 kierował Departamentem Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Ministerstwie Rozwoju.

Prowadził firmę zajmującą się doradztwem biznesowym i prawnym dla przedsiębiorców z sektora MŚP.

W latach 2009-2014 pracował w branży telekomunikacyjnej. (PAP)

autorka: Małgorzata Werner-Woś