We wtorek rano przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Luksemburgu rozpoczął się proces w sprawie skargi wniesionej przez Czechy przeciwko Polsce dotyczącej kopalni węgla brunatnego Turów.

Polska uznaje wszystkie zarzuty za bezzasadne - oznajmił pełnomocnik RP przed Trybunałem Damian Krawczyk. Dodał również, że wszystkie aspekty oddziaływania na środowisko decyzji o przedłużeniu koncesji na wydobywanie w Turowie węgla brunatnego do 2026 r., zostały wyczerpująco ocenione. Krawczyk argumentował, że kwestionowane przez Czechy przepisy nie są niezgodne z przepisami unijnymi.

Reklama

W swoim wystąpieniu przed TSUE pełnomocnik strony czeskiej, wiceminister spraw zagranicznych Martin Smolek, łączył kwestię Turowa z praworządnością. Przekonywał, że nowe zezwolenie na wydobycie nie zapewnia poszanowania prawa UE. W jego opinii problemy ze skuteczną ochroną sądową w Polsce mogą powodować, że polski wymiar sprawiedliwości nie będzie orzekał, uwzględniając prymat prawa unijnego.

Przedstawicielowi Czech wtórowała pełnomocniczka Komisji Europejskiej Katarzyna Hermann, wyrażając nadzieję, że Polska nie będzie kwestionować nadrzędności prawa UE nad polskim. Dodała, że KE nie zgadza się ze stanowiskiem rządu RP i popiera stanowisko rządu Czeskiego, zgodnie z którym większość zarzutów skargi nadal jest uzasadniona i orzeczenie TSUE jest konieczne - Trybunał powinien ocenić, czy decyzja z 2020 r. o przedłużeniu koncesji została wydana zgodnie z prawem unijnym.

Kopalnia i elektrownia Turów należą do spółki PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna, będącej częścią PGE Polskiej Grupy Energetycznej. W 2020 r. polski minister klimatu i środowiska Michał Kurtyka przedłużył koncesję na wydobywanie w Turowie węgla brunatnego na kolejne sześć lat, do 2026 r.

Pod koniec lutego Czechy wniosły skargę przeciwko Polsce ws. rozbudowy kopalni węgla brunatnego Turów do TSUE wraz z wnioskiem o zastosowanie tzw. środków tymczasowych, czyli o nakaz wstrzymania wydobycia. Strona czeska uważa, że rozbudowa kopalni zagraża dostępowi do wody mieszkańcom Liberca, uskarżającym się także na hałas i pył związany z eksploatacją węgla brunatnego.

Wiceminister klimatu RP: argumenty Czech ws. braku wody z powodu kopalni Turów - bezzasadne

Argumenty strony czeskiej dotyczące braku wody z powodu działalności kopalni Turów są bezzasadne - powiedział we wtorek po zakończeniu rozprawy przed Trybunałem Sprawiedliwości UE w Luksemburgu wiceminister klimatu i środowiska Piotr Dziadzio.

"Argumenty, które my przedstawiliśmy jako strona polska, z mojego punktu widzenia są argumentami dobrymi. Mnie przekonującymi, mówiąc subiektywnie" - oznajmił Dziadzio.

Ocenił, że twierdzenia strony czeskiej o braku wody wynikającym z eksploatacji węgla w Turowie "są bezzasadne".

"Mamy szereg analiz, szereg badań, które jednoznacznie wskazują, że te argumenty te są zbyt wyprzedzające stan faktyczny" - podkreślił.

Wiceminister Dziadzio: Polska na końcowym etapie rozmów z Czechami

Polska jest na końcowym etapie rozmów z Czechami ws. Turowa - poinformował we wtorek wiceminister klimatu i środowiska Piotr Dziadzio po zakończeniu rozprawy ws. tej kopalni węgla brunatnego przed Trybunałem Sprawiedliwości UE w Luksemburgu.

"Jesteśmy na końcówce naszych rozmów. Strona czeska analizuje ostatnie 1-2 punkty. (...) Mam nadzieję, w tym tygodniu powinniśmy uzyskać przynajmniej informację, kiedy wrócimy do stołu" - oświadczył wiceszef polskiego resortu.