Z naszych informacji wynika, że osoby, które nie zrezygnowały to prof. Andrzej Horban, szef Rady Medycznej, prof. dr hab. n. med. Tomasz Laskus, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Zakład Immunopatologii Chorób Zakaźnych i Pasożytniczych, dr n med. Artur Zaczyński, Centralny Szpital Kliniczny MSWiA, prof. dr hab. n. med. Piotr Czauderna , Gdański Uniwersytet Medyczny, Katedra i Klinika Chirurgii i Urologii Dzieci i Młodzieży.

Z naszych informacji wynika, że premier odniesie się do tego w poniedziałek.

Reklama

Nasi rozmówcy wskazują, że rząd często nie bierze pod uwagę w swoich działaniach rekomendacji Rady. Tymczasem jak wskazywali eksperci, m.in. osoby przygotowujące model rozwoju pandemii, gdyby wprowadzić przed IV falą odpowiednie działania, można by nie dopuścić nawet do połowy zgonów. Liczba zgonów wynosiła od 400 do 800 przypadków dziennie.

Głównym zarzutem części członków jest to, że pomimo jasnych wytycznych przekazywanych premierowi i ministrowi zdrowia, że należy m.in. wprowadzić obowiązkowe szczepienia dla części grup zawodowych czy obostrzenia, nie było to respektowane ani uwzględnianie w działaniach rządu. Zaś cześć rekomendacji nie była w ogóle publikowana. Ostatnia rekomendacja pochodzi z 10 stycznia tego roku po tym, jak małopolska kurator oświaty Barbara Nowak określiła szczepienia mianem eksperymentu medycznego. Rada rekomenduje natychmiastowe zwolnienie kurator, pisząc, że osoba negująca zasadność szczepień powinna utracić stanowisko publiczne. Jednak żeby szef rady opublikował ich oficjalne stanowisko, członkowie musieli zagrozić dymisjami. Do dymisji pani kurator nie doszło.

Rezygnacja na znak protestu

O 12.00 zaczęło się spotkanie z premierem i ministrem zdrowia. To tutaj większość członków złożyła rezygnację na znak protestu.

Rząd, tłumacząc to, że nie zawsze respektuje rekomendacje Rady, zazwyczaj wyjaśnia, że oprócz wskazań medycznych, musi brać pod uwagę jeszcze inne czynniki, m.in. społeczne i gospodarcze.

Rada powstała w listopadzie zeszłego roku. Do zadań Rady Medycznej należy przede wszystkim analiza i ocena bieżącej sytuacji w kraju, opracowywanie propozycji działań oraz opiniowanie aktów prawnych – takich jak rozporządzenia, które wprowadzają nowe zasady i ograniczenia w kraju. Rada Medyczna to organ pomocniczy premiera Mateusza Morawieckiego. W jej skład wchodzi przewodniczący – główny doradca premiera do spraw COVID-19 prof. dr hab. n. med. Andrzej Horban oraz ponad piętnastu ekspertów medycznych.