W styczniowym badaniu sondażownia zapytała zdeklarowanych uczestników wyborów (N=756) o sympatie partyjne w hipotetycznym układzie – gdyby każde z ugrupowań tworzących poszczególne koalicje i bloki wyborcze startowało samodzielnie. CBOS zauważył jednocześnie, że przeprowadzonego również w styczniu badania "Preferencje partyjne" wynika, że chęć udziału w wyborach do Sejmu i Senatu zadeklarowało 74 proc. badanych.

Gdyby wszystkie partie startowały w wyborach samodzielnie, to pierwsze trzy miejsca zajęłyby: PiS - na które głos chciałoby oddać 30,2 proc. badanych, PO - 20,1 proc. oraz Polska 2050 - z 7-procentowym poparciem. Pozostałe uwzględnione z badaniu partie nie przekroczyłyby natomiast progu wyborczego.

Zgodnie z badaniem CBOS, obecni koalicjanci PiS w ramach Zjednoczonej Prawicy - Solidarna Polska i Partia Republikańska - gdyby wystartowali samodzielnie, mogliby liczyć odpowiednio na: 1,4 proc. i 0,2 proc. poparcia. CBOS zauważył, że suma deklaracji poparcia dla poszczególnych części składowych rządzącej koalicji jest niemal taka sama, jak w przypadku całej koalicji (odpowiednio 31,8 proc. i 31,6 proc.).

Z kolei na koalicjantów PO w ramach Koalicji Obywatelskiej - Nowoczesną, Zielonych oraz Inicjatywę Polską - w przypadku samodzielnego startu swój głos chciałoby oddać odpowiednio: 2 proc. respondentów, 0,3 proc. oraz 0,0 proc. Według CBOS, suma głosów w wersji rozproszonej dokładnie pokrywa się z poparciem deklarowanym dla KO).

Reklama

Poniżej progu wyborczego znalazłyby się - zgodnie z badaniem: Konfederacja Korony Polskiej (2,6 proc.), Nowa Nadzieja (2,5 proc.), Wolnościowcy - 0,7 proc. oraz Ruch Narodowy - 0,5 proc. (formacje wchodzące w skład bloku Konfederacja WiN).

Gdyby samodzielnie wystartowały partie wchodzące w skład Lewicy, to jej składowe: Nowa Lewica i Partia Razem uzyskałyby odpowiednio: 2,4 proc. oraz 0,9 proc. poparcia.

Z kolei partie wchodzące w skład Koalicji Polskiej - PSL (Polskie Stronnictwo Ludowe, Centrum dla Polski oraz Unia Europejskich Demokratów) uzyskałyby odpowiednio wyniki: PSL - 3,4 proc., Centrum dla Polski - 0,2 proc. oraz Unia Europejskich Demokratów - 0,0 proc.

Jak również wynika z sondażu, na Kukiz'15 swój głos oddałoby 0,9 proc. respondentów, Porozumienie - 0,1 proc, Agrounię - 1,3 proc., Stowarzyszenie Lewicy Demokratycznej - 0,5 proc., Polska Partia Socjalistyczna - 0,0 proc.

18,4 proc. respondentów nie miało zdania, na kogo oddałoby swój głos; 4,5 proc. badanych odmówiło odpowiedzi.

Sondaż przeprowadzono w dniach 9-22 stycznia 2023 roku w ramach procedury mixed-mode na reprezentatywnej imiennej próbie 1028 pełnoletnich mieszkańców Polski (w tym: 59,5 proc. metodą CAPI, 21,8 proc. – CATI i 18,7 proc. – CAWI), wylosowanej z rejestru PESEL.

Każdy respondent wybierał samodzielnie jedną z metod: wywiad bezpośredni z udziałem ankietera (metoda CAPI), wywiad telefoniczny po skontaktowaniu się z ankieterem CBOS (CATI) – dane kontaktowe respondent otrzymywał w liście zapowiednim od CBOS, samodzielne wypełnienie ankiety internetowej (CAWI), do której dostęp był możliwy na podstawie loginu i hasła przekazanego respondentowi w liście zapowiednim od CBOS.

We wszystkich trzech przypadkach ankieta miała taki sam zestaw pytań oraz strukturę. CBOS realizuje badania statutowe w ramach opisanej wyżej procedury od maja 2020 roku, w każdym przypadku podając proporcję wywiadów bezpośrednich, telefonicznych i internetowych.(PAP)

Autorka: Sylwia Dąbkowska-Pożyczka