Bezpośrednio po wyborach Pavel zapowiedział, że jego druga podróż zagraniczna jako prezydenta państwa będzie do Warszawy. Pierwszą wizytę, zgodnie z tradycją czesko-słowackich stosunków, nowy szef państwa złoży w Bratysławie.

Na 21 marca zaplanowano wyjazd Pavla do Berlina.