Andrzej Duda

Jak wynika z sondażu CBOS, w lipcu liderem rankingu zaufania jest prezydent Andrzej Duda. Ufa mu 46 proc. ankietowanych, a nieufność deklaruje 42 proc.

Rafał Trzaskowski

Reklama

Drugie miejsce na liście najczęściej obdarzanych zaufaniem polityków zajmuje wiceprzewodniczący PO, prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Ufa mu 45 proc. ankietowanych, nie ufa - 37 proc. ankietowanych.

Szymon Hołownia i Władysław Kosiniak-Kamysz

Trzecie miejsce pod względem liczby deklaracji zaufania zajmują w tym miesiącu ex aequo: lider Polski 2050 Szymon Hołownia oraz prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz. Politykom tym ufa po 36 proc. ankietowanych. Zaufania do Kosiniaka-Kamysza nie ma 27 proc. badanych, a Hołowni nie ufa 36 proc. respondentów.

Mateusz Morawiecki

Zaufanie do premiera Mateusza Morawieckiego wyraża 35 proc. badanych, a 53 proc. - nieufność.

Mariusz Błaszczak i Donald Tusk

Kolejne miejsca rankingu zajęli szef MON Mariusz Błaszczak i lider PO Donald Tusk - ufa im po 34 proc. ankietowanych. Nieufność do Błaszczaka deklaruje 40 proc. respondentów, a do Tuska - 52 proc.

Jarosław Kaczyński

Prezesowi PiS Jarosławowi Kaczyńskiemu ufa 31 proc. badanych, zaś nieufność wobec niego wyraża 59 proc. respondentów.

Tomasz Grodzki, Adam Niedzielski i Barbara Nowacka

Zaufanie do marszałka Senatu Tomasza Grodzkiego wyraża 30 proc. badanych (32 proc. wyraża nieufność), ministra zdrowia Adama Niedzielskiego obdarza zaufaniem 29 proc. ankietowanych (36 proc. wyraża nieufność), a liderce Inicjatywy Polska Barbarze Nowackiej ufa 28 proc. respondentów (20 proc. wyraża nieufność).

Elżbieta Witek, Zbigniew Ziobro, Włodzimierz Czarzasty i Marlena Maląg

Na kolejnych miejscach rankingu znaleźli się: marszałek Sejmu Elżbieta Witek (27 proc. zaufania i 37 proc. nieufności), minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro (26 proc. zaufania i 56 proc. nieufności), współprzewodniczący Nowej Lewicy Włodzimierz Czarzasty (25 proc. zaufania i 30 proc. nieufności) oraz minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg (24 proc. zaufania i 21 proc. nieufności).

Piotr Zgorzelski, Mariusz Kamiński i Jacek Sasin

Posłowi PSL Piotrowi Zgorzelskiemu ufa 20 proc. badanych (9 proc. wyraża nieufność); szefowi MSWiA Mariuszowi Kamińskiemu ufa 20 proc. ankietowanych (38 proc. wyraża nieufność), szefowi MAP Jackowi Sasinowi uda 20 proc. respondentów (51 proc. wyraża nieufność).

Sławomir Mentzen, Robert Telus i Magdalena Biejat

Na ostatnich miejscach rankingu znaleźli się: współprzewodniczący Konfederacji Sławomir Mentzen (17 proc. zaufania i 26 proc. nieufności), minister rolnictwa Robert Telus (16 proc. zaufania i 21 proc. nieufności) oraz posłanka Lewicy Magdalena Biejat (9 proc. zaufania i 6 proc. nieufności).

Co uwzględniono w sondażu ws. polityków?

CBOS wskazuje, że w badaniu uwzględniono polityków w różnym stopniu rozpoznawalnych przez polskie społeczeństwo. Wszyscy pytani znają prezydenta Andrzeja Dudę, premiera Mateusza Morawieckiego, prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego oraz szefa PO Donalda Tuska. Do powszechnie rozpoznawalnych osób zaliczyć należy ponadto Zbigniewa Ziobrę (98 proc.), Rafała Trzaskowskiego (96 proc.) i Szymona Hołownię (95 proc.). Nieco mniej znani są: Mariusz Błaszczak (90 proc.), Władysław Kosiniak-Kamysz (88 proc.) oraz Jacek Sasin (87 proc.).

Blisko cztery piąte badanych kojarzy Adama Niedzielskiego (82 proc.), Tomasza Grodzkiego (80 proc.), Włodzimierza Czarzastego (78 proc.) oraz Elżbietę Witek (78 proc.). Trzy czwarte respondentów (75 proc.) zna Mariusza Kamińskiego. Na poziomie około trzech piątych kształtuje się natomiast rozpoznawalność Barbary Nowackiej (64 proc.), Marleny Maląg (59 proc.) i Sławomira Mentzena (57 proc.). Połowa ankietowanych (50 proc.) kojarzy ministra rolnictwa Roberta Telusa.

Większość (58 proc.) nie zna wicemarszałka Sejmu Piotra Zgorzelskiego, a aż trzy czwarte (75 proc.) nie rozpoznaje jednej z liderek Lewicy Magdaleny Biejat.

Badanie przeprowadzono w ramach procedury mixed-mode na reprezentatywnej imiennej próbie pełnoletnich mieszkańców Polski, wylosowanej z rejestru PESEL. Każdy respondent wybierał samodzielnie jedną z metod: 1) wywiad bezpośredni z udziałem ankietera (metoda CAPI), 2) wywiad telefoniczny po skontaktowaniu się z ankieterem CBOS (CATI) – dane kontaktowe respondent otrzymywał w liście zapowiednim od CBOS, 3) samodzielne wypełnienie ankiety internetowej (CAWI), do której dostęp był możliwy na podstawie loginu i hasła przekazanego respondentowi w liście zapowiednim od CBOS. We wszystkich trzech przypadkach ankieta miała taki sam zestaw pytań oraz strukturę. Badanie zrealizowano w dniach od 3 do 16 lipca 2023 roku na próbie liczącej 1004 osoby (w tym: 63,2 proc. metodą CAPI, 21,6 proc. – CATI i 15,2 proc. – CAWI).(PAP)

Autorka: Aleksandra Rebelińska