"W drugiej połowie sierpnia1 notowania rządu poprawiły się znacząco w porównaniu z lipcem. Najbardziej zmniejszył się udział przeciwników urzędującego gabinetu (o 10 punktów procentowych) oraz osób niezadowolonych z tego, że na czele rządu stoi Mateusz Morawiecki (o 9 punktów)" - podkreśla CBOS.

W sierpniu pozytywnie wyniki działalności rządu premiera Morawieckiego oceniło 41 proc. badanych

W drugiej połowie sierpnia 34 proc. ankietowanych zalicza się do zwolenników rządu Mateusza Morawieckiego, to o 4 pkt. proc. więcej niż w lipcu. 37 proc. określa się jako przeciwnicy urzędującego gabinetu, to o 10 pkt. proc. mniej niż w poprzednim badaniu. 25 proc. badanych deklaruje obojętność wobec rządu, co oznacza wzrost o 5 pkt proc. w stosunku do badania z lipca. 4 proc. nie miało zdania.

Reklama

W sierpniu pozytywnie wyniki działalności rządu premiera Morawieckiego oceniło 41 proc. badanych (więcej o 8 pkt proc.), a 48 proc. odbiera je źle (spadek o 8 pkt proc.). 11 proc. respondentów nie ma zdania na ten temat (bez zmian).

Odsetek podzielających opinię, że polityka obecnego rządu stwarza szanse poprawy sytuacji gospodarczej wynosi 38 proc.; to wzrost o 6 pkt. proc. Do 51 proc. - z 58 w lipcu - spadł udział osób będących przeciwnego zdania. Na ten temat opinii nie ma 11 proc. respondentów; wzrost o 2 pkt. proc.

Udział zwolenników urzędującego gabinetu i społeczny odbiór działalności premiera wróciły do poziomu z lutego

Jak zaznacza CBOS, społeczny odbiór premiera także się poprawił. Z tego, że na czele rządu stoi Mateusz Morawiecki zadowolonych było 39 proc. badanych (o 6 pkt proc. więcej niż w lipcu). Odsetek niezadowolonych spadł o 9 pkt. proc. i wyniósł 48 proc.; 13 proc. nie miało zdania (o 2 punkty proc. więcej).

CBOS podkreśla, że sierpniowy pomiar przyniósł znaczące zmiany w notowaniach rządu i nastąpiła poprawa wszystkich wskaźników, przerywając obserwowane od kilku miesięcy trendy spadkowe.

"Odsetek badanych podzielających opinię, że polityka obecnego rządu stwarza szanse poprawy sytuacji gospodarczej, nie był równie wysoki od marca. Udział zwolenników urzędującego gabinetu i społeczny odbiór działalności premiera wróciły do poziomu z lutego br., a odsetek osób, które pozytywnie oceniają działalności rządu, jest najwyższy w ciągu ostatniego roku. Dopiero wrześniowy sondaż pokaże, czy jest to początek nowej tendencji czy też sierpniowy pomiar ma jedynie charakter incydentalny" - przekazał CBOS.

Badanie „Aktualne problemy i wydarzenia” przeprowadzono w ramach procedury mixed-mode na reprezentatywnej imiennej próbie pełnoletnich mieszkańców Polski, wylosowanej z rejestru PESEL. Badanie zrealizowano w dniach od 14 do 27 sierpnia na próbie liczącej 1024 osoby (w tym: 61,9 proc. metodą CAPI, 24,8 proc. – CATI i 13,3 proc. – CAWI).

autor: Karol Kostrzewa