Bartłomiej Henryk Sienkiewicz, urodzony w 1961 roku w Kielcach, jest historykiem, publicystą, politykiem oraz byłym funkcjonariuszem Urzędu Ochrony Państwa. Ukończył studia na Wydziale Filozoficzno-Historycznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jako funkcjonariusz Urzędu Ochrony Państwa, pracował głównie w dziale wywiadu oraz zajmował się analizą zagrożeń. Był współzałożycielem i wicedyrektorem Ośrodka Studiów Wschodnich, a także zajmował się doradztwem w branży oceny ryzyka inwestycyjnego.

W latach 1990-2002 pełnił funkcję oficera tej służby w stopniu podpułkownika. Od 2013 do 2014 roku zajmował stanowisko ministra spraw wewnętrznych i koordynatora służb specjalnych. W 2019 roku uzyskał mandat posła na Sejm IX kadencji, startując z listy Koalicji Obywatelskiej w okręgu kieleckim. W 2023 roku ponownie uzyskał mandat poselski.