Aktualny harmonogram prac Sejmu wygląda następująco:

  • Informacja o istotnych problemach wynikających z działalności i orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego w 2022 roku wraz ze sprawozdaniem Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka oraz Komisji Ustawodawczej - wystąpienia Prezesa Trybunału Konstytucyjnego oraz posła Grzegorza Rusieckiego;
  • Informacja o działalności Krajowej Rady Sądownictwa w 2022 roku wraz ze sprawozdaniem Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka; - wystąpienia Przewodniczącego Krajowej Rady Sądownictwa oraz posła Pawła Śliza.
  • Sprawozdanie Ministra Sportu i Turystyki z realizacji ustawy z dnia 15 lipca 2020 r. o Polskim Bonie Turystycznym za okres od sierpnia 2020 r. do sierpnia 2023 r. wraz ze stanowiskiem Komisji Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki (druki nr 168 i 189) - wystąpienia Ministra Sportu i Turystyki oraz posła Pawła Papkego;
  • Wniosek o wyrażenie wotum nieufności wobec Ministra Sprawiedliwości Adama Bodnara (druki nr 175 i ) - uzasadnia poseł Sebastian Kaleta, poseł Marcin Warchoł.

Posiedzenie Sejmu - gdzie oglądać transmisję?

Transmisja z posiedzenia Sejmu w środę (21 lutego 2024) jest dostępna m.in. na stronie internetowej Sejmu RP oraz na kanale YouTube Sejmu RP.

Reklama