Jeśli nowe przepisy weszłyby w życie, pomoc państwa stanie się iluzją, dlatego wiele inwestycji może zostać przeniesionych do innych krajów, ostrzega organizacja.

Planowany w ramach Polskiego Ładu projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw został w ubiegłym tygodniu przyjęty przez rząd i skierowany do Sejmu. Ma być rozpatrywany na posiedzeniu Sejmu, które rozpoczyna się jutro.

"Polski Ład wprowadza rewolucję w sposobie kalkulacji zwolnienia podatkowego. Zmiana ma dotknąć nie tylko nowe inwestycje w strefie, ale również inwestorów, którzy zainwestowali od 2018 r. i którzy obecnie rozliczają zwolnienie podatkowe. Dotychczas, zwolnieniu podatkowemu podlegał cały dochód ze sprzedaży produktów wyprodukowanych na terenie strefy. Zgodnie z projektem, zwolnieniu podlegać będzie dochód jedynie z tej fazy produkcji, w której wykorzystana jest maszyna zakupiona/zmodernizowana w ramach inwestycji strefowej" - czytamy w komunikacie.

Tymczasem wiele inwestycji w strefie dotyczy rozbudowy już istniejących zakładów produkcyjnych, w których wprowadza się nowe maszyny na już istniejących liniach produkcyjnych, zaznaczono.

Zdaniem Lewiatana, w przypadku takich inwestycji obowiązek wydzielenia dochodu jest zbyt trudny w realizacji – systemy produkcyjne nie ewidencjonują faz produkcji tak drobiazgowo, aby można było wydzielić i wycenić każdą fazę przepływu na linii produkcyjnej.

"Systemy ewidencyjne przedsiębiorców nie są gotowe od stycznia na taką rewolucję. Nie da się dostosować systemu produkcyjnego dużej firmy w ciągu 3 miesięcy" - podkreślono.

Konfederacja proponuje usunięcie przepisów zmieniających sposób rozliczenia w strefie, lub wprowadzenie przepisu ze starego rozporządzenia dotyczącego specjalnych stref ekonomicznych, który zapewniłby odroczenie udzielanego zwolnienia do momentu zakończenia inwestycji strefowej, albo wprowadzenie przepisu przejściowego wyłączającego spod nowej regulacji zwolnienia podatkowe z decyzji o wsparciu uzyskanych przed 2022 r.

Polska Strefa Inwestycji, która w 2018 r. zastąpiła specjalne strefy ekonomiczne, jest głównym instrumentem pobudzającym inwestycje w Polsce. Wejście do niej wiąże się z zobowiązaniem do zatrudnienia nowych pracowników oraz przeprowadzenia inwestycji, głównie w założenie lub rozbudowę zakładów produkcyjnych. W zamian za inwestycję w strefie i zatrudnienie dodatkowych pracowników dla inwestorów przewidziane jest zwolnienie z podatku dochodowego.