Gaz-System poinformował w środę, że Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) 6 września 2023 r. uwzględnił jego skargę i anulował decyzję Komisji Odwoławczej Agencji ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki (ACER) z lutego 2020 r. W komunikacie wyjaśniono, że skarga złożona przez Gaz-System jako operatora Platformy GSA dotyczyła zastrzeżeń w związku z postępowaniem ACER i oceną ofert, w wyniku którego Agencja wydała decyzję o wyborze węgierskiej platformy RBP jako narzędzia do alokacji przepustowości na granicy polsko-niemieckiej.

W komunikacie zaznaczono, że zgodnie z przepisami kodeksu sieci dotyczącego mechanizmów alokacji zdolności w systemach przesyłowych gazu (art. 37 ust. 1 CAM NC) operatorzy systemów przesyłowych gazu ziemnego oferując aukcje powiązane dla danego punktu połączenia międzysystemowego są zobowiązani do korzystania z jednej wspólnej platformy do rezerwacji przepustowości.

Jak podał Gaz-System Platforma GSA to zgodna z wymaganiami UE platforma internetowa służąca do rezerwacji przepustowości w systemach przesyłowych gazu ziemnego oraz obsługi rynku wtórnego terminali LNG. Wyjaśniono, że Platforma GSA zapewnia wspólne narzędzie dla Operatorów Systemów Przesyłowych gazu do udostępniania w drodze aukcji przepustowości zarządzanych przez nich połączeń międzysystemowych umożliwiające użytkownikom systemu przesyłowego rezerwację przepustowości na rynku pierwotnym oraz wtórnym. Umożliwia również operatorom terminali LNG oferowanie swoim użytkownikom odsprzedaży zakontraktowanych usług na rynku wtórnym - regazyfikacji oraz usług dodatkowych.

Autor: Anna Bytniewska
Reklama