Powoływanie głównego oskarżyciela sędziów oraz jego zastępców, możliwość wyznaczenia rzecznika ad hoc czy prawo zgłoszenia sprzeciwu od decyzji o odmowie wszczęcia postępowania dyscyplinarnego – wszystkie te uprawnienia przysługujące obecnie ministrowi sprawiedliwości naruszają ustawę zasadniczą i należy zaskarżyć je do TK. Tak przynajmniej uważa część członków Krajowej Rada Sądownictwa. Są plany, aby jednocześnie złożyć wniosek o zabezpieczenie, który miałby skutkować m.in. zablokowaniem aktywności rzeczników ad hoc powołanych przez Adama Bodnara w celu zweryfikowania dotychczasowych działań Piotra Schaba, głównego rzecznika dyscyplinarnego, oraz jego dwóch zastępców.

CAŁY TEKST W PAPIEROWYM WYDANIU DGP ORAZ W RAMACH SUBSKRYPCJI CYFROWEJ