Analitycy oczekiwali pozostawienia stóp procentowych bez zmian.

"Stopa procentowa podstawowych operacji refinansujących oraz stopy kredytu w banku centralnym i depozytu w banku centralnym pozostaną na niezmienionym poziomie, odpowiednio: 0,00%, 0,25% oraz -0,50%. Rada Prezesów oczekuje, że podstawowe stopy procentowe EBC pozostaną na obecnym lub niższym poziomie, dopóki Rada nie stwierdzi, że perspektywy inflacji w horyzoncie czasowym jej projekcji zdecydowanie zbliżają się do poziomu, który jest wystarczająco blisko, ale poniżej 2%, oraz że zbliżenie to konsekwentnie odzwierciedla się w dynamice inflacji bazowej" - czytamy w komunikacie.

Rada postanowiła także, że pula środków na nadzwyczajny program zakupów w czasie pandemii (PEPP) zostanie zwiększona o 500 mld euro, do łącznie 1 850 mld euro, a także wydłużyła czas realizacji programu do końca marca 2022 r.

"Rada Prezesów zdecydowała także o przedłużeniu reinwestowania spłat kapitału z tytułu zapadających papierów wartościowych nabytych w ramach programu PEPP co najmniej do końca 2023 roku. Tak czy inaczej, wygaszanie w przyszłości portfela PEPP będzie się odbywać w sposób kontrolowany, żeby nie zaburzać odpowiedniego nastawienia polityki pieniężnej" - czytamy dalej.

Reklama

Ponadto, Rada postanowiła rekalibrować warunki programu długoterminowych operacji refinansujących TLTRO III - m.in. przedłużając okres jego trwania o 12 miesięcy do czerwca 2022 r.

Rada Prezesów zaoferuje ponadto cztery dodatkowe długoterminowe operacje refinansujące PELTRO w 2021 r.

"Rada Prezesów planuje także kontynuować reinwestowanie, w całości, spłat kapitału z tytułu zapadających papierów wartościowych nabytych w ramach programu skupu aktywów (APP) jeszcze przez dłuższy czas po tym, jak zacznie podnosić podstawowe stopy procentowe EBC, a na pewno tak długo, jak długo będzie to konieczne do utrzymania korzystnych warunków płynnościowych i odpowiedniego poziomu akomodacji polityki pieniężnej" - napisano także w komunikacie.

Prezes EBC omówi czynniki leżące u podstaw tych decyzji na konferencji prasowej, która rozpocznie się dziś o godz. 14.30 czasu środkowoeuropejskiego, podano także.