Jak wcześniej podał Monitor Sądowy i Gospodarczy (MSiG), podczas majowego posiedzenia RPP przeciw wnioskowi o podwyżkę stóp procentowych do 5,25% z 4,5% opowiedzieli się Ludwik Kotecki i Przemysław Litwiniuk.

RPP podwyższyła stopy procentowe po raz pierwszy w październiku 2021 r., w tym stopę referencyjną do 0,5% z 0,1%. Majowa podwyżka była ósmą z rzędu. Obecnie Rada dokonała łącznie 10 podwyżek, a główna stopa referencyjna wynosi 6,5%.

(ISBnews)