O wypowiedzi Christine Lagarde dla Bloomberga pisze William Horobin.

Cel inflacyjny 2 proc.

Zgodnie z wypowiedzią prezes Europejskiego Banku Centralnego, instytucja zdecyduje się na obniżenie stóp procentowych, kiedy osiągnięty zostanie cel inflacyjny na poziomie 2 proc.

Reklama

- Jeśli wygramy tę bitwę i w 2025 roku, tak jak szacujemy, osiągniemy inflację na poziomie 2 proc., to jestem przekonana, że stopy procentowe zostaną obniżone – powiedziała Lagarde.

Znaczne spowolnienie tempa wzrostu cen w ostatnim czasie sprawiło, że urzędnicy EBC stanęli przed potrzebą podjęcia działań w celu stymulowania gospodarki. Część analityków uważa, że pierwszych ruchów możemy spodziewać się już w kwietniu, jednak większość jest zdania, że przyjdzie na nie poczekać do drugiej połowy roku.

Europa wychodzi z recesji

W reakcji na przemówienie Lagarde rynki finansowe skorygowały przewidywania dotyczące przyszłych obniżek stóp procentowych. Opowiadają się obecnie za sześcioma ćwierćpunktowymi obniżkami, które łącznie osiągną 146 punktów bazowych (czyli w ciągu roku – 1,46 proc.).

Zdaniem Lagarde w tym momencie Europa nie znajduje się już w stanie recesji, a wynagrodzenia rosną szybciej niż inflacja.

- Jesteśmy w fazie nadrabiania zaległości, co zajmie nam dwa lub trzy lata – skomentowała prezes EBC.