Rynek doskonale konkurujący charakteryzuje się pozioma krzywą popytu. Oznacza to, że niezależnie od wielkości sprzedaży przedsiębiorca uzyskuje dokładnie cenę rynkową.

Inaczej mówiąc na rynku doskonale konkurującym przedsiębiorca zmuszony jest do utrzymywania cen rynkowych. W sytuacji, gdyby przedsiębiorca próbował podnieść cenę swojego produktu powyżej ceny ustalonej przez rynek sprzedaż by spadła, ponieważ klienci skorzystaliby z usług innych, konkurujących producentów, których wyroby są tej samej jakości.

Wpływanie na sprzedaż poprzez obniżenie ceny poniżej ceny rynkowej też nie ma sensu, ponieważ w przypadku rynku doskonale konkurującego przedsiębiorca może uplasować każdą ilość dobra po cenie rynkowej.

Cechy modelu doskonałej konkurencji:

  • duża liczba niezależnych przedsiębiorstw,
  • duża liczba nabywców,
  • wszyscy sprzedawcy oferują jednorodny wyrób,
  • cena wynika z sił rynkowych, czyli, że kształtuje się pod wpływem zmian popytu i podaży,
  • swoboda przepływu kapitałów,
  • bardzo dobra informacja.

Zobacz też: