Euro-Tax.pl SA
Forma prawna spółka akcyjna
Lokalizacja ul. Szelągowska 25/2-3, 61-626 Poznań
Numer KRS
Prezes Adam Powiertowski
Branża usługi finansowe
Produkty działalność holdingów finansowych
Giełda EUROTAX
ISIN Szablon:ISIN
Symbol akcji ETX
Strona internetowa

Euro.Tax.pl to spółka o charakterze holdingowym. Euro.Tax.pl zajmuje się przede wszystkim świadczeniem usług doradczych i zarządzania podmiotami wchodzącymi w skład grupy kapitałowej. Spółki wchodzące w skład grupy organizacją usługi finansowe związane ze zwrotem podatku dochodowego dla obywateli polskich zatrudnionych za granicą (w takich krajach jak: Wielka Brytania, Irlandia, Holandia, Norwegia, Niemcy i USA) oraz doradztwem kredytowym.

Akcje spółki Euro-Tax.pl notowane są na alternatywnym rynku warszawskiej giełdy NewConnect od stycznia 2010 roku.