Gdy mówimy o rynku wtórnym papierów wartościowych, to mamy na myśli wszystkie rynki Giełdy Papierów Wartościowych, czyli:

  • Główny Rynek
  • NewConnect
  • Catalyst

W ogólnym znaczeniu termin rynek wtórny określa obrót dobrami z „drugiej ręki”. Oznacza to, że transakcje kupna-sprzedaży dotyczą dóbr będących już wcześniej w obrocie. Przykładem rynku wtórnego, innego niż kapitałowy, może być wtórny rynek nieruchomości, gdzie przedmiotem obrotu są mieszkania, działki.

Zobacz też: