Obligacje hurtowe są papierami wartościowymi na okaziciela o dużym nominale i trafiają do obrotu na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych.

Rozliczaniem i przechowywaniem obligacji hurtowych zajmuje się Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych.

Zobacz też: