"Z danych Ministerstwa Zdrowia wynika, że zadłużanie szpitali na koniec 2024 r. może wynieść około 22 mld zł" – poinformował w poniedziałek wiceszef resortu Wojciech Konieczny podczas debaty. Wiceszef MZ przyznał, że wiele szpitali jest w bardzo trudnej sytuacji, a ponadto konkurują ze sobą, zamiast współpracować. "Ta konkurencja jest często nierówna, niektóre szpitale nie mają w niej szans, pogrążają się (...) w długach" – powiedział.

Konieczny: Przy organizowaniu systemu ochrony zdrowia należy dostosowywać go do potrzeb

Wojciech Konieczny podkreślił, że przy organizowaniu systemu ochrony zdrowia należy dostosowywać go do potrzeb, a nie "szukać na siłę jakichś luk, by się w nim utrzymać". "To pacjent ma być w środku, ma mieć zapewnioną jak najlepszą opiekę" – powiedział. Przekazał, że resort zdrowia pracuje nad zmianami w systemie szpitalnictwa. "Jesteśmy po pierwszych ustaleniach – będzie możliwość wspólnego zarządzania szpitalami przez sąsiednie jednostki samorządu, aby nie dublować świadczeń, by skoncentrować działalność zabiegową w jednym szpitalu, a niezabiegową w drugim" – powiedział.

Reklama

Wiceminister zapytany został o to, kiedy resort zdrowia ogłosi i rozstrzygnięcie konkursy dla szpitali na opiekę długoterminową i wyposażenie szpitali w sprzęt medyczny w ramach KPO. Wojciech Konieczny poinformował, że ministerstwo przygotowuje się do ogłoszenia tych konkursów we wrześniu. Powiedział przy tym, że obecne kierownictwo resortu musiało renegocjować zapisy uzgodnionego jeszcze przez rząd PiS kamienia milowego dotyczącego ustawy o reformie szpitalnictwa, której jednak nie było. "Pieniądze z KPO były bardzo silnie obwarowane tym kamieniem milowym, byliśmy w bardzo trudnej sytuacji" – powiedział minister. Podkreślił, że zapisy zostały zmienione.

Wiceministra edukacji narodowej Katarzyna Lubnauer zwróciła uwagę na wysokość tegorocznej subwencji dla samorządów na oświatę, która wynosi 2,33 proc. PKB. W ub. roku było to 1,87 proc. "Dawno nie było tak silnego dofinansowania w edukacji" – podkreśliła. Poinformowała również, że do 2027 r. MEN nie planuje zmian strukturalnych w edukacji, czyli np. przywrócenia gimnazjów.

Autorka: Anita Karwowska