Przesłuchanie Teresy Czerwińskiej

Komisja śledcza ds. Pegasusa rozpoczęła w piątek posiedzenie, na którym zeznania składa była minister, a wcześniej wiceminister finansów Teresa Czerwińska. Odpowiada ona na pytania posłów, wcześniej zrezygnowała ze swobodnej wypowiedzi.

Reklama

Przewodnicząca komisji ds. Pegasusa Magdalena Sroka (PSL-TD) pytała Czerwińską m.in., kto zaproponował jej w 2017 r. przejście z ministerstwa nauki, gdzie była podsekretarzem stanu, do ministerstwa finansów, gdzie została wiceministrem. Czerwińska odpowiedziała, że "propozycja padła od pana premiera Mateusza Morawieckiego".

Dopytywana, co wiedziała o zmianie planu finansowego Funduszu Sprawiedliwości, odpowiedziała, że zmiana planu finansowego należy do katalogu dość standardowych czynności. "Takie czynności są przeprowadzane od kilku do kilkunastu razy w roku. Za moich czasów tych funduszy było kilkadziesiąt. W związku z tym dysponent w sposób naturalny miał uprawnienia ustawowe wnioskować o zmianę planu finansowego" - powiedziała Czerwińska.

Podkreśliła, że procedura wyglądała w ten sposób, iż dysponent zwracał się do ministra finansów i przedstawiał uzasadnienia do tej zmiany planu. "Następował często kontakt na poziomie departamentów merytorycznych, by wyjaśnić kwestie budzące wątpliwości i jeżeli były, wówczas dysponent formułował pismo w odpowiednim formularzu planistycznym do ministra właściwego do spraw budżetu i po analizie merytorycznej przez właściwy departament przedstawiał wniosek do ministra z odpowiednim uzasadnieniem i wówczas wydawana była zgoda na zmianę planu finansowego" - wyjaśniała Czerwińska.

Zaznaczyła, że zgodnie z ustawą o finansach publicznych, aby zmienić plan finansowy, dysponent musi uzyskać zgodę ministra finansów, ale również opinie sejmowej Komisji Finansów Publicznych.

Sroka przypomniała, że w dniu 14 września 2017 r. z Ministerstwa Sprawiedliwości wpłynął wniosek o zmianę planu finansowego FS, w którym uwzględnione zostały uwagi dotyczące poszczególnych pozycji finansowych i zapytała Czerwińską, czy to był pierwszy wniosek na temat zmiany planu finansowego FS, odkąd została podsekretarzem stanu w Ministerstwie Finansów. "Wydaje mi się, że to był pierwszy wniosek (...) Ten wniosek był rozpatrywany standardowo" - zeznała Czerwińska.

Dodała, że w wniosek ten był poprzedzony konsultacjami na poziomie departamentów merytorycznych. "Jeśli dobrze pamiętam, był on dobrze uzasadniony, dobrze umotywowany dlatego, że nastąpiła zmiana ustawy Kodeks karny wykonawczy (...), która w sposób istotny rozszerzała, zarówno katalog funduszu, jak i podmiotów, do których mogło być kierowane finasowanie z tegoż funduszu (sprawiedliwości) " - mówiła Czerwińska.

Pytana, czy nie zdziwiło jej tak szybkie tempo prac, bo wnioskiem już 15 września zajęła się Komisja Finansów Publicznych, zaznaczyła, że sejmową komisję zwołuje jej przewodniczący, a Ministerstwo Finansów jest tylko zawiadamiane o terminie komisji.

Wskazała też, że wtedy Komisja Finansów Publicznych zwołana była po dość długiej przerwie oraz że "nic tu nie wzbudziło jakby takiego alertu, że jest zmiana planu finansowego".

Autorka: Aleksandra Kuźniar

Gdzie obejrzeć transmisję?

Transmisję z prac komisji śledczej ds. Pegasusa można oglądać na stronach Sejmu oraz na profilu sejmowym na platformie YouTube.