Miasto poinformowało w wtorek, że przewidziany na cmentarz teren jest oddalony od zabudowy mieszkaniowej. Jest też odpowiednio daleko od cmentarza, od którego oddziela go pas zieleni. Na terenie grzebowiska będzie można godnie i bezpiecznie pochować zwierzę, z zachowaniem wszelkich zasad higieny.

Obecnie w Poznaniu nie ma miejsca, gdzie można legalnie pochować zwierzę

"Badania gruntowo-wodne nie wykazały przeciwwskazań do stworzenia tam miejsca pochówku. Dzięki takiej lokalizacji zwierzęta będzie można grzebać godnie i bezpiecznie, z zachowaniem wszelkich zasad higieny" - poinformował poznański magistrat.

Reklama

Miasto przypomniało, że obecnie w Poznaniu nie ma miejsca, gdzie można legalnie pochować zwierzę. Kiedy umrze, można je zostawić u weterynarza lub odwieźć do schroniska przy ul. Kobylepole. Pobiera ono opłatę uzależnioną od wagi zwierzęcia.

Przyjęty we wtorek przez radnych plan dotyczy wschodniej części miasta. Od południa graniczy on z ulicą Wrzesińską i ROD Międzylesie, a od północnego-wschodu z terenem Cmentarza Miłostowskiego. To zalesiony obszar o powierzchni około 1,8 ha.

Zgodnie z polskim prawem nielegalne jest zakopanie martwego pupila poza miejscami do tego wyznaczonymi.

autor: Rafał Pogrzebny