"Każda społeczność potrzebuje struktury, aby sprawnie funkcjonować. Myślę, że ktoś, kto koordynuje działania wspólnot chrześcijańskich, odgrywa rolę łącznika między różnymi środowiskami, a także łącznika z innymi biskupami – i papieżem – ma oczywiste miejsce w Kościele. Moglibyśmy też wejść w wywód teologiczny: oto jest wyznaczony przez lud Boży ktoś, kto szczególnie dba o depozyt wiary, przekazywany od czasów pierwszych apostołów" - mówi Barbara Radzimińska.

Cały wywiad przeczytasz w weekendowym wydaniu Magazynu Dziennika Gazety Prawnej i na e-DGP