Takie m.in. rozwiązanie przewiduje projekt nowelizacji rozporządzenia ministra edukacji i nauki z 1 sierpnia 2022 r. w sprawie egzaminu maturalnego (Dz.U. z 2023 r. poz. 2534), który trafił właśnie do konsultacji społecznych. W dalszej części tego przepisu nie ma zmian. Utrzymano więc zasadę, że jeśli w sali egzaminacyjnej jest więcej niż 30 zdających, liczbę członków zespołu nadzorującego zwiększa się o jedną osobę na każdych kolejnych 25 zdających.

Cały artykuł przeczytasz w dzisiejszym wydaniu Dziennika Gazety Prawnej i na e-DGP.