Wykształcenie potrzebnych umiejętności jest teraz nadzwyczaj ważne. Dobry, „odporny” lider powinien być skuteczny, ale i empatyczny. Zmienia się jego rola oraz percepcja; powinien zarządzać zespołem w oparciu o „walutę przyszłości” – zaufanie. Jako że kryzys rodzi wiele szans i okazji dla skutecznych liderów, pandemia nie przeszkodziła Szkole Przywództwa KGHM „Przewodnicy”. Tegoroczna edycja – po pierwszym, stacjonarnym spotkaniu – odbywa się w trybie online. Rynek postcovidowy nie będzie już taki, jak wcześniej, a liderzy tym bardziej muszą odnaleźć się w hybrydowej formie pracy. W trakcie drugich zajęć w Szkole Przywództwa uczestnicy pracowali w wirtualnych grupach, brali udział w rozgrywkach i negocjacjach geopolitycznych. Dzięki tym ćwiczeniom „Przewodnicy” nabyli umiejętność zarządzania projektami – również w tych niezwykłych czasach.

Oprócz praktyki, Szkoła Przywództwa przekazuje też wiedzę m.in. z zakresu przywództwa, komunikacji, działania spółek kapitałowych, kompetencji zarządów, strategii w rozwoju firmy na przykładzie samego KGHM Polska Miedź. Nasilające się trendy, zmiany strukturalne oraz zawirowania na rynkach zmienią organizację przedsiębiorstw i całych branż – „Przewodnicy” będą lepiej przygotowani na nową rzeczywistość w biznesie, administracji czy w organizacjach pozarządowych.

Marcin Chludziński, prezes KGHM Polska Miedź S.A., zwraca uwagę, że w błyskawicznie zmieniającym się otoczeniu coraz większe znaczenie zyskują umiejętności dostrzegania i przewidywania związków przyczynowo-skutkowych, rozumienia globalnych trendów ekonomicznych, kulturowych i politycznych oraz krytyczne myślenie. „Takiego chłodnego, logicznego myślenia często brakuje współczesnym Polakom. Poprzez takie inicjatywy chcemy to zmienić. To jest nasza kuźnia kadr, z której będą wychodzić młodzi ludzie godni unieść ciężar wyzwań tych naszych turbulentnych czasów” – dodaje Chludziński.

W II edycji programu uczestniczy 30 studentów i absolwentów uczelni z całej Polski, w tym Politechniki Wrocławskiej, Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Uniwersytetu Warszawskiego. „Przewodnicy” zostali wyłonieni w trakcie trzyetapowej rekrutacji, co pozwoliło wybrać talenty o odpowiednim profilu i umiejętnościach do rozwinięcia. W kadrze Szkoły Przywództwa KGHM znaleźli się najwyższej klasy eksperci. Warsztaty i wykłady prowadzą m.in. menedżerowie KGHM Polska Miedź S.A. oraz uznani specjaliści z Polski i Stanów Zjednoczonych, wśród nich emerytowani generałowie Sił Zbrojnych USA, którzy obecnie pracują w renomowanej firmie doradczej The Spectrum Group.

O tym, dlaczego spółka do kadry Szkoły zaprosiła amerykańskich ekspertów, mówi prezes Marcin Chludziński: „Nieprzypadkowo wśród naszych wykładowców znaleźli się goście z USA. Ta amerykańska wizja i typowe amerykańskie optymistyczne podejście do współczesnych wyzwań to jest też coś, co chcielibyśmy zaszczepić młodym ludziom”.

Kryzysy w rozwoju bywają niezbędne – pokazują właściwą drogę. Szkoła Przywództwa KGHM „Przewodnicy” pomaga odnaleźć się na tej drodze i zyskać kompetencje potrzebne prawdziwym liderom. Dzięki nim profesjonaliści wyjdą z przełomowego momentu obronną ręką.

Materiały prasowe
Materiały prasowe
Materiały prasowe