W tym roku egzaminy maturalne przeprowadzane są w dwóch formułach. W nowej formule zdają je tegoroczni absolwenci czteroletnich liceów ogólnokształcących, w starej – tegoroczni absolwenci czteroletniego technikum, szkół branżowych II stopnia i abiturienci ze starszych roczników.

Matura z polskiego

Egzamin pisemny z języka polskiego na poziomie podstawowym, niezależnie od tego czy zdawany w nowej, czy w starej formule, rozpoczął się o godz. 9.00. Maturzyści z techników i szkół branżowych II stopnia na napisanie go mieli 170 minut, a maturzyści z liceów ogólnokształcących 240 minut.

Reklama

Arkusze CKE

Arkusze egzaminacyjne z polskiego na poziomie podstawowym rozwiązywane w czwartek przez maturzystów Centralna Komisja Egzaminacyjna ma ujawnić po południu.

Egzamin pisemny z języka polskiego na poziomie podstawowym pisany jest obowiązkowo przez wszystkich maturzystów. Chętni mogą pisać także egzamin z tego przedmiotu na poziomie rozszerzonym. Egzamin z języka polskiego na poziomie rozszerzonym przeprowadzony będzie 17 maja.

Autorka: Danuta Starzyńska-Rosiecka